Hvorfor velge denne retningen?

En master i Nordiske studier, studieretning norsk som andrespråk gir et teoretisk, faghistorisk og metodisk grunnlag for forskning og undervisning innenfor feltet.

Masteren gir grunnlag for utrednings-, utviklings- og rådgivningsarbeid og for arbeid på felt som gjelder språk og integrering i dagens flerkulturelle norske samfunn.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. juni 2019 16:02