Jobb og videre studier

En master i norsk som andrespråk gir grunnlag for arbeid i utdanning- og skoleverk, særlig med undervisning, men også med utrednings-, utviklings-, og rådgivningsarbeid på felt som gjelder språkopplæring og integrering i dagens flerkulturelle norske samfunn.

De viktigste bransjene

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje.

Næringslivet* er en samlekategori for bransjene «Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting», «Bank/Finans/Forsikring/Eiendom», og «IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett».

Smarte valg underveis i studiene

På masterprogrammet i norsk som andrespråk kan du ha praksis i en relevant virksomhet i arbeidslivet ett helt semester av graden. Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Gjennom dette kan du få et verdifullt nettverk som kan være nyttig når du skal søke jobb senere. Du kan også forberede deg på arbeidslivet underveis i studiet ved å delta på karrierearrangementer, jobbsøker- og intervjukurs, veiledning og andre tiltak som tilbys HF-studenter.

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: