Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

I løpet av studiet vil du møte undervisningsformer som forelesning, seminarer og grupper der pensum gjennomgås og muntlige, skriftlige og andre ferdigheter oppøves. Undervisningsformene seminar og gruppe forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Ofte må obligatoriske aktiviteter, f.eks. i form av innleveringer, muntlige presentasjoner eller tester, godkjennes før du kan gå opp til eksamen. Undervisningen vil normalt bare utgjøre en mindre del av tiden du forventes å bruke på studiet.

I din egen beskjeftigelse med emnet inngår bl.a. lesning av pensum og forberedelse til undervisningen og påfølgende etterarbeid. Det er en god ide å danne kollokviegrupper med medstudenter der dere drøfter innholdet i pensum og undervisning. Gå til de enkelte emnebeskrivelsene for å se hvordan undervisningen
er lagt opp.

Studentene kan velge prosjektsemester og 30 studiepoengs masteroppgave.

Eksamens- og vurderingsformer

Se beskrivelse på programmets hovedside

Eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til kontaktpunkt for emnet. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:34