Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen norsk som andrespråk på masterprogrammet i nordiske studier består av 120 studiepoeng, tilsvarende to års fulltidsstudier: 

  • 90 studiepoeng obligatoriske emner (inkludert masteroppgaven)
  • 30 studiepoeng valgfrie emner

Anbefalt oppbygging og gjennomføring

4. semester NOAS4190 – Masteroppgave i norsk som andrespråk eller NOAS4195 – Masteroppgave i norsk som andrespråk dersom studenten tok NOR4900 forrige semester
3. semester NOAS4190 – Masteroppgave i norsk som andrespråk eller NOR4900 – Nordisk prosjektsemester
2. semester LING4140 – Språkvitenskapelig metode
(Søkes fritak for dersom utenlandsopphold)
Valgfrie emner (evt utenlandsopphold)
1. semester NOR4100 – Vitskapsteori i nordisk, særleg norsk, språkvitskap NOAS4101 – Andrespråksforskning i faghistorisk lys Valgfritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Det første året tar du totalt 60 studiepoeng emner, hvorav 30 er obligatoriske. Disse tre emnene gir en innføring i vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte, og er ment å hjelpe deg med å planlegge masteroppgaven.

Det andre året kan du enten ta prosjektsemesteremnet NOR4900 – Nordisk prosjektsemester, eller begynne på masteroppgaven på 60 studiepoeng. Velger du prosjektsemesteremnet skriver du masteroppgave på 30 studiepoeng det fjerde semestert. 

Obligatoriske emner (90 studiepoeng)

Minst 10 studiepoeng velges blant følgende emner:

Inntil 20 studiepoeng kan velges blant følgene emner:

Emner innen språkvitenskap

Lingvistikk

Nordisk språk

Norrøn filologi

Retorikk og språklig kommunikasjon

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. nov. 2019 10:54