Hvorfor velge denne retningen?

Vil du vite mer om norsk og nordisk språkstruktur og språkhistorie? Om hvordan talemålet endrer seg? Da er studieretning nordisk språk noe for deg.

Innenfor studieretning nordisk språk kan du blant annet fordype deg i studier av

  • språkstruktur, grammatikk
  • språk og samfunn, sosiolingvistikk
  • navn, onomastikk
  • ord og ordbøker, leksikografi

Du får en grunnleggende innføring i

  • sentrale språkteoretiske retninger og hvordan de stiller ulike spørsmål til studieobjektet
  • språkvitenskapelig metode og prosjektplanlegging

Vi tilbyr emner i blant annet språkhistorie, språkplanlegging, grammatikk, personnavn, stedsnavn, leksikografi, sosiolingvistikk og dialektologi.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. juni 2019 16:03