Hvorfor velge denne retningen?

Vil du vite mer om norsk og nordisk språkstruktur og språkhistorie? Om hvordan talemålet endrer seg? Da er studieretning nordisk språkvitenskap noe for deg.

Innenfor studieretning nordisk språkvitenskap kan du blant annet fordype deg i studier av

  • språkstruktur, grammatikk
  • språk og samfunn, sosiolingvistikk
  • navn, onomastikk
  • ord og ordbøker, leksikografi

Du får en grunnleggende innføring i

  • sentrale språkteoretiske retninger og hvordan de stiller ulike spørsmål til studieobjektet
  • språkvitenskapelig metode og prosjektplanlegging

Vi tilbyr emner i blant annet språkhistorie, språkplanlegging, grammatikk, personnavn, stedsnavn, leksikografi, sosiolingvistikk og dialektologi.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. feb. 2022 15:22