Oppbygging og gjennomføring

Mastergraden går over to år og består av 120 studiepoeng:

Anbefalt oppbygging og gjennomføring:

4. semester NOR4190 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap eller NOR4195 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap dersom studenten tok NOR4900 i 3. semester
3. semester NOR4190 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap eller NOR4900 – Nordisk prosjektsemester
2. semester LING4140 – Språkvitenskapelig metode
(Søkes fritak for dersom utenlandsopphold)
Valgfrie emner (evt utenlandsopphold)
1. semester NOR4100 – Vitskapsteori i nordisk, særleg norsk, språkvitskap Valgfritt emne Valgfritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Andre studieår velger du ett av følgende to alternativer:

eller

Valgfrie emner

Minst 20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Inntil 20 studiepoeng kan velges blant følgende emner:

Formelle emner innen språkvitenskap

Lingvistikk

Norrøn filologi

Norsk som andrespråk

Retorikk og språklig kommunikasjon

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. des. 2019 16:39