Oppbygging og gjennomføring

Mastergraden går over to år og består av 120 studiepoeng:

Anbefalt oppbygging og gjennomføring:

4. semester NOR4194 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (tidligere NOR4190) eller NOR4195 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap dersom studenten tok ILN4900/ILN4950 i 3. semester
3. semester NOR4194 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (tidligere NOR4190) eller ILN4900 – Prosjektsemester for lingvistiske og nordiske studierILN4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier
2. semester NOR4100 – Vitskapsteori og metode i nordisk, særleg norsk, språkvitskap
Valgfrie emner (evt utenlandsopphold)
1. semester LING4140 – Språkvitenskapelig metode Valgfritt emne Valgfritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Anbefalt oppbygning for de som startet høsten 2021 eller tidligere

4. semester NOR4194 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (tidligere NOR4190) eller NOR4195 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap dersom studenten tok ILN4900/ILN4950 i 3. semester
3. semester NOR4194 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (tidligere NOR4190) eller ILN4900 – Prosjektsemester for lingvistiske og nordiske studierILN4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier
2. semester LING4140 – Språkvitenskapelig metode
(Søkes fritak for dersom utenlandsopphold)
Valgfrie emner (evt utenlandsopphold)
1. semester NOR4100 – Vitskapsteori og metode i nordisk, særleg norsk, språkvitskap Valgfritt emne Valgfritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Andre studieår velger du ett av følgende to alternativer:

eller

Valgfrie emner

Minst 20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Inntil 20 studiepoeng av graden kan tas i andre emner enn det som er nevnt over, dersom de er relevante for masteroppgaven og godkjent av fagmiljøet. Dette må du søke om til studiekonsulenten på nordisk språkvitenskap.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 9. mai 2022 14:42