Studieopphold i utlandet

Som masterstudent på Nordiske studier har du mulighet til å ta et semester i utlandet i løpet av studiet. Foruten faglig fordypning, vil et semester i utlandet kunne gi internasjonal erfaring, et kontaktnettverk innenfor fagfeltet ditt, samt en unik mulighet til å tilegne deg språkkunnskaper.

Hvis du ønsker å studere et semester ved et universitet i utlandet, kan du legge det inn i 2. semester. Du kan da velge om du finner det mest hensiktsmessig å bare ta valgfrie emner det semesteret eller om du vil arbeide med masteroppgaven parallelt. Studenter som tilbringer hele 2. semester i utlandet kan søke om fritak fra å ta obligatoriske emner lagt til dette semesteret.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) har avtaler med en rekke fremstående universiteter i Norden og Europa.Du kan også reise på avtaler som Det humanistiske fakultet (HF) har, samt avtaler til Universitetet i Oslo (UiO).

I tillegg til å kunne studere et helt semester i utlandet, kan en reise på sommerkurs i andre nordiske land. Dette er kurs som vanligvis går over 3 uker og gir 10 studiepoeng som kan innpasses i graden. Se lenke her: http://www.nordkurs.org/

Vær oppmerksom på at uansett om du reiser gjennom en av våre avtaler eller på egen hånd trenger du å få godkjent dine delstudier i utlandet for at de skal kunne innpasses i en grad ved UiO. Informasjon fra HF om delstudier i utlandet, godkjenning av utenlandsk utdanning og om en del mulige studiesteder finner du på denne nettsiden. Har du spørsmål om hvordan utenlandsstudier kan innpasses i graden din, ta kontakt med programkonsulenten.

Fagmiljøet anbefaler

Fagmiljøet innen nordisk språk ved ILN anbefaler følgende universiteter med tanke på utveksling:


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. aug. 2020 14:43