Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Du må oppfylle ett av følgende krav:

  1. emnegruppe på minst 80 studiepoeng tilsvarende 80–gruppe - Retorikk og språklig kommunikasjon (80RETKOM) (tar ikke opp nye studenter)
  2. emnegruppe på minst 80 studiepoeng tilsvarende 80–gruppe - Nordisk: språk, litteratur, retorikk (80NOSPLIRE) med spesialisering i retorikk og språklig kommunikasjon
  3. emnegruppe på minst 80 studiepoeng i et annet fag, samt 40–gruppe - Moderne retorikk og språklig kommunikasjon (40RETKOM), eller tilsvarende 40 studiepoeng der minst 10 studiepoeng er over innføringsnivå

Rangering av søkere

Det er vanligvis stor konkurranse om plassene til dette programmet. Kvalifiserte søkere rangeres etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Hvis du oppfyller krav (3) til faglig fordypning, blir du beregnet på de beste emnene på til sammen 40 studiepoeng i retorikk og språklig kommunikasjon der minst 10 studiepoeng er over innføringsnivå og de beste emnene på til sammen 40 studiepoeng fra emnegruppen på minst 80 studiepoeng.