Studieopphold i utlandet

Som masterstudent på Nordiske studier har du mulighet til å ta et semester i utlandet i løpet av studiet. Foruten faglig fordypning, vil et semester i utlandet kunne gi internasjonal erfaring, et kontaktnettverk innenfor fagfeltet ditt, samt en genuin mulighet til å tilegne deg språkkunnskaper.

Når kan du dra?

Hvis du ønsker å studere et semester ved et universitet i utlandet, kan du legge det inn i 2. semester. Du kan da velge om du finner det mest hensiktsmessig å bare ta valgfrie emner det semesteret eller om du vil arbeide med masteroppgaven parallelt. Studenter som tilbringer hele 2. semester i utlandet kan søke om fritak fra å ta obligatoriske emner lagt til dette semesteret.

Hvor kan jeg dra?

Det finnes studier i retorikk og språklig kommunikasjon på masternivå ved flere universiteter i Norden, slik som for eksempel Københavns universitet, Södertörns universitet, Stockholms universitet eller Aarhus School of Business.

Fagmiljøet anbefaler

Fagmiljøet innen retorikk og språklig kommunikasjon ved ILN anbefaler følgende universiteter med tanke på utveksling:

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) har i tillegg avtaler med en rekke fremstående universiteter som København, Stockholm, Helsinki, Queen Margaret University i Edinburgh, University College Dublin og University College London. Du kan også reise på avtaler som Det humanistiske fakultet (HF) har, samt avtaler til Universitetet i Oslo (UiO).

Andre muligheter

I tillegg til å kunne studere et helt semester i utlandet, kan en reise på sommerkurs i andre nordiske land. Dette er kurs som vanligvis går over 3 uker og gir 10 studiepoeng som kan innpasses i graden. Se lenke her: http://www.nordkurs.org/

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. nov. 2019 09:45