Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen retorikk og spårklig kommunikasjon på masterstudiet i nordiske studier består av 120 studiepoeng:

  • 20 studiepoeng obligatoriske emner
  • 40 studiepoeng valgfrie emner
  • selvstendig arbeid i form av masteroppgave på 60 studiepoeng, eller prosjektsemester på 30 studiepoeng og masteroppgave på 30 studiepoeng.

Anbefalt oppbygging og gjennomføring:

4. semester RETKOM4190 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon eller RETKOM4195 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon dersom studenten tok NOR4900 i 3. semester
3. semester RETKOM4190 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon eller NOR4900 – Nordisk prosjektsemester
2. semester RETKOM4110 – Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning (Søkes fritak for dersom utenlandsopphold) Valgfrie emner (eller utenlandsopphold)
1. semester RETKOM4101 – Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon Valgfrie emner
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Det første året tar du totalt 60 studiepoeng emner, hvorav 20 er obligatoriske. Disse to emnene gir en innføring i vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte, og er ment å hjelpe deg med å planlegge masteroppgaven.

Det andre året kan du enten ta prosjektsemesteremnet NOR4900 – Nordisk prosjektsemester, eller begynne på masteroppgaven på 60 studiepoeng. Velger du prosjektsemesteremnet skriver du masteroppgave på 30 studiepoeng det fjerde semestert. 

1. studieår (1. og 2. semester)

Høstsemester

Følgende emne er obligatorisk (totalt 10 studiepoeng):
RETKOM4101 – Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon

Vårsemester

Følgende emne er obligatorisk (totalt 10 studiepoeng):
RETKOM4110 – Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning

Valgfrie emner:

Fire emner (totalt 40 studiepoeng) velges fra listen av kjerneemner eller fra listen av andre emner. Kun 1 emne (totalt 10 studiepoeng) kan velges fra listen av andre emner.

Kjerneemner (minimum 30 studiepoeng):

Andre emner (maksimum 10 studiepoeng):

2. studieår (3. og 4. semester)

Du velger ett av følgende to alternativer (totalt 60 studiepoeng):

eller

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. nov. 2019 10:30