Oppbygging og gjennomføring

Studiet består av 20 studiepoeng obligatoriske emner, 40 studiepoeng valgfrie emner og 60 studiepoeng selvstendig arbeid i form av masteroppgave på 60 studiepoeng eller prosjektsemester på 30 studiepoeng og masteroppgave på 30 studiepoeng .

Anbefalt oppbygging og gjennomføring:

4. semester RETKOM4190 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon eller RETKOM4195 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon dersom studenten tok NOR4900 i 3. semester
3. semester RETKOM4190 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon eller NOR4900 – Nordisk prosjektsemester
2. semester RETKOM4110 – Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning (Søkes fritak for dersom utenlandsopphold) Valgfrie emner (eller utenlandsopphold)
1. semester RETKOM4101 – Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon Valgfrie emner
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

1. studieår

Første semester tar du det obligatoriske emnet RETKOM4101 – Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon samt to valgfrie emner fra emneporteføljen. Andre semester tar du det obligatoriske emnet RETKOM4110 – Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning, samt to valgfrie emner fra emneporteføljen. Disse emnene gir deg innføring i vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte, og de er ment å hjelpe deg til å planlegge masteroppgaven. Dersom du reiser på utveksling i 2. semester, kan du søke om fritak fra RETKOM4110.

Høstsemester

Følgende emne er obligatorisk (totalt 10 studiepoeng):
RETKOM4101 – Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon

Vårsemester

Følgende emne er obligatorisk (totalt 10 studiepoeng):
RETKOM4110 – Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning

Valgfrie emner:

Fire emner (totalt 40 studiepoeng) velges fra listen av kjerneemner eller fra listen av andre emner. Kun 1 emne (totalt 10 studiepoeng) kan velges fra listen av andre emner.

Kjerneemner (minimum 30 studiepoeng):

Andre emner (maksimum 10 studiepoeng):

2. studieår (3. og 4. semester)

Du velger ett av følgende to alternativer (totalt 60 studiepoeng):

eller

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. jan. 2019 14:24