Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Studieprogrammet er under revisjon. Endringer i studieretninger og emner vil innføres for nye studentkull fra og med høstsemesteret 2019. Det kan komme endringer i opptakskravene for de ulike studieretningene. Disse vil bli bekjentgjort senest september 2018.