Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Studieprogrammet er under revisjon. Endringer i studieretninger og emner vil innføres for nye studentkull fra og med høstsemesteret 2019. Det blir endringer i studieretninger og opptakskravene for de ulike studieretningene. Se nærmere informasjon på hver studieretning.