Oppbygging og gjennomføring

Se de ulike studieretningene for nærmere beskrivelser av studieløpet:

Undervisning og eksamen

Du finner informasjon om undervisningsopplegget og eksamensformene i emnebeskrivelsene og på semestersidene for hvert enkelt emne. Lærings- og undervisningsformene utgjør sammen med vurderingsformene en vesentlig del av studiets innhold.

Språk

Undervisningsspråk på master i pedagogikk er som hovedregel norsk, men enkelte emner kan ha undervisning på engelsk. Store deler av litteraturen på studiet er på engelsk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om språk i undervisning, eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

 

Tidligere studieretninger (gjelder for deg som startet på studiet før 2019):  

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. juli 2020 12:56