Pedagogikk (master - to år)

Masterstudiets fire studieretninger vektlegger ulike områder innenfor pedagogikken som reflekterer bredden i forskningsfeltene på Institutt for pedagogikk.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Praksis i studietiden

Bli kjent med noen av de arbeidsplassene og oppgavene som er aktuelle for deg når du skal begynne i jobb.