Hvorfor velge dette programmet?

Masterstudiets fire studieretninger vektlegger ulike områder innenfor pedagogikken som reflekterer bredden i forskningsfeltene på Institutt for pedagogikk.

Fire studieretninger 

Studieretningene reflekterer bredden i forskningsfeltene på Institutt for pedagogikk. De er ulike i sin organisering, men alle legger vekt på at du som student skal være aktivt deltaker og bidragsyter i læringssituasjonene. Praksis er en viktig component i flere av studieretningene. 

Undervisning og eksamen 

Du finner informasjon om undervisningsopplegget og eksamensformene i emnebeskrivelsene og på semestersidene for hvert enkelt emne. Lærings- og undervisningsformene utgjør sammen med vurderingsformene en vesentlig del av studiets innhold.

Praksis 

Tre av studieretningene har praksiskomponenter. Omfanget av- og innholdet i praksisperiodene finner du mer informasjon om under hver studieretning. Praksis er obligatorisk og foregår i vanlig arbeidstid. Dette medfører at studiet ikke kan kombineres med jobb på dagtid.

Språk

Undervisningsspråk på master i pedagogikk er som hovedregel norsk, men enkelte emner kan ha undervisning på engelsk. Store deler av litteraturen på studiet er på engelsk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om språk i undervisning, eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. mars 2020 15:03