Hvorfor velge dette programmet?

Masterstudiet gir deg en aktuell og relevant pedagogisk kompetanse og mulighet til å spesialisere deg innenfor det området du er mest interessert i. Vi tilbyr fire studieretninger, disse vektlegger ulike områder innenfor pedagogikken som reflekterer bredden i forskningsfeltene.

Finn studieretningen som passer for deg

Studieretningene reflekterer bredden i forskningsfeltene på Institutt for pedagogikk. Alle studieretningene legger vekt på at du som student skal være aktiv deltaker og bidragsyter i læringssituasjonene. Praksis er en viktig komponent i flere av studieretningene hvor du som student får mulighet til å ta et steg ut i arbeidslivet.

Praksis forbereder deg til arbeidslivet

Tre av studieretningene har praksiskomponenter. Gjennom veiledet praksis i relevante virksomheter vil du få anledning til å anvende kunnskap du har lært og skal lære i løpet av studiet.

Omfanget av- og innholdet i praksisperiodene finner du mer informasjon om under hver studieretning. Praksis er obligatorisk og kan ikke kombineres med jobb på dagtid.

Stor bredde i pedagogisk forskning

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har landets ledende fagmiljø innen pedagogikk. Alle fagene som inngår i utdanningen er forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø. Dette betyr at den kunnskapen du tilegner deg er relevant og du får en solid innsikt i pedagogisk teori. Som en del av forskningsmiljøet får du også trening i å anvende vitenskapelige tenkemåter og metoder. Følg med på forskningen ved Institutt for pedagogikk.

Kunnskap som er viktig i alle bransjer

Med en mastergrad i pedagogikk vil du få kompetanse og egenskaper som arbeidsgivere etterspør. Våre studenter er gode på blant annet å tenke analytisk, se nye muligheter og perspektiver, jobbe selvstendig og i grupper. Pedagoger jobber i ulike bransjer, alt fra IT-miljøer, HR, forlag, konsulentfirma, offentlig sektor til frivillige organisasjoner.

Studiemiljø

Du får et faglig og sosialt nettverk på universitetet fra første dag. Hvis du har skrivekløe kan du være aktiv i studenttidsskriftet Pedagogisk Profil. Du kan bidra til utvikling av studiemiljøet gjennom å stille som studentrepresentant eller jobbe med sosiale arrangementer i Kjellern.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. juli 2020 15:14