Jobb og videre studier

Med en master i pedagogikk kan du jobbe med tilrettelegging for læring, kunnskapsoverføring og utvikling av kunnskap innenfor en rekke forskjellige bransjer.

Jobb- og karrieremuligheter

Universitetsutdannete pedagoger arbeider innenfor en rekke bransjer og områder. Her er noen eksempler:

  • Opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling i både private og offentlige virksomheter, herunder HR.
  • Pedagogisk-psykologisk rådgivning
  • Offentlig og privat administrasjon, organisasjon og ledelse bade i utdanningssektoren og andre sektorer.
  • Forsknings-, utdannings-, og utredningvirksomhet.

Karrieremulighetene avhenger også av valgt studieretning. Det er for eksempel bare kandidater som har spesialisert seg innenfor pedagogisk-psykologisk rådgivning som er spesialisert for arbeid som PP-rådgivere.

Ønsker du en forskerkarriere? Forskningen ved Institutt for pedagogikk har stor bredde og dekker mange forskningsinteresser.

Videre studier

Med en fullført master i pedagogikk er du kvalifisert for å søke opptak til Ph.D. programmet.

Din vei ut i arbeidslivet

I løpet av studietiden bør du begynne å tenke på din vei ut i arbeidslivet. Vi hjelper deg med mye nyttig informasjon om hvordan du kan planlegge karrieren din.

 

 

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. juni 2021 15:31