Hvorfor velge denne retningen?

Dette er et tverrfaglig studium om IKT og læring. Du får hands-on trening i avanserte verktøy for design, evaluering og analyse som kan brukes innen utdanning, arbeidsliv og kultursektoren. Studiet har både et integrert praksisløp, er jobbrelevant og forskningsbasert.

På bildet: to bærbare PCer, en student i bakgrunnen foran bærbar PC, en student i forgrunnen som skriver på post-it lapp

Foto: Shane Colvin/UiO

Design-basert læring

Det legges stor vekt på design-basert tilnærming gjennom eksperimentering med ulike IKT-løsninger og design som forskningsmetode. Du får erfaring med bruk av IKT-baserte verktøy og muligheten til å jobbe med dynamiske sosiale medier som blant annet Wiki-teknologi og virtuelle verdener. Deler av undervisningen foregår derfor på PC-lab. Studiet gir kunnskap og erfaring med evaluering av teknologi, analyse av data, og bruken av slike verktøy for små og store grupper gjennom bl.a. interaksjonsanalyse og sosial nettverksanalyse.

Praksis forbereder deg til arbeidslivet

Allerede i andre semester tar du et steg ut i arbeidslivet gjennom et praksisopphold på 5 uker. Praksis følges samtidig opp i undervisningen med egne praksisseminarer. Å erfare anvendelsen av kunnskap på ulike arbeidsplasser er en del av læringen både for egen praktisering, men også som grunnlag for masteroppgaven og eventuelt videre forskning.

Kunnskap som er viktig i alle bransjer

Du får bred kompetanse innen kreative anvendelser av IKT og kan dermed være med og forme framtidens arbeidsplasser og læringsomgivelser. Dette kommer godt med hvis du vil jobbe som lærer i skolen, HR-utvikler i bedrifter, tilrettelegger av fleksibel læring, med formidling i museer og kultursektoren forøvrig eller på andre arbeidsplasser hvor det å kombinere kommunikasjon, design og læring er viktig.

 

Publisert 17. mars 2014 14:59 - Sist endret 30. nov. 2021 16:50