Studieretninger

Masterprogrammet i pedagogikk har 4 studieretninger. 

Studieretninger som ikke tar opp nye studenter