Studieretninger

Masterprogrammet i pedagogikk har 4 studieretninger. Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet og Utdanning, danning og oppvekst er nye studieretninger fra 2019.

Studieretninger som ikke tar opp nye studenter