Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen i kommunikasjon, design og læring er et fulltidsstudium på to år og 120 studiepoeng. Studiet er ikke tilrettelagt for å kombineres med jobb på dagtid.

Studieløp for deg som begynte på studiet før høsten 2019.

Studieløp fra høsten 2019

4. semester PED4591 – Masteroppgave - Kommunikasjon, design og læring
3. semester PED4506 – Analyse av sosiale og digitale interaksjoner PED4540 – Teknologistøttet læring: Prinsipper og verktøy PED4591 – Masteroppgave - Kommunikasjon, design og læring
2. semester PED4502 – Sosiale medier og forskningsmetoder PED4581 – Praksis 1 PED4591 – Masteroppgave - Kommunikasjon, design og læring
1. semester PED4011 – Generell metode og dataanalyse/ statistikk PED4501 – Learning, creativity and innovation
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studiet består av teoriundervisning, seminarer, praktiske øvelser og praksis.

  • 1. semester kombinerer du studier i metode med introduksjon til den faglige spesialiseringen i studiet
  • 2. semester har du obligatorisk praksis i 5 uker og fortsetter med faglig fordypning. I dette semesteret skal du også skrive en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven, og du får tildelt en veileder
  • 3. semester har du teoristudier, obligatorisk praksis i 5 uker, og du arbeider med masteroppgaven
  • 4. semester er det fokus på masteroppgaven

Vær oppmerksom på at deler av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Praksis

I andre og tredje semester har du praksis. Gjennom praksisen får du mulighet til å se din teoretiske kunnskap opp mot utfordringer i en arbeidshverdag. Du får også innsikt i hvordan din kompetanse er relevant for ulike arbeidsoppgaver. Les mer om praksis på master i pedagogikk.

Utveksling

Vi anbefaler at du reiser på utveksling i 2. semester

Masteroppgaven 

Masteroppgaven er en viktig del av ditt studiet. Sett deg tidlig inn i hva som er de praktiske og faglige rutinene når du skal skrive og levere din masteroppgave

Tidligere studieordninger:

Studieordning 2013-2018

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 16. feb. 2018 13:20 - Sist endret 2. mars 2022 08:34