Kommunikasjon, design og læring (studieretning)

Dette er et tverrfaglig studium om IKT og læring. Du får hands-on trening i avanserte verktøy for design, evaluering og analyse som kan brukes innen utdanning, arbeidsliv og kultursektoren. Studiet har både et integrert praksisløp, er jobbrelevant og forskningsbasert.

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om denne studieretningen?

Kombinasjonen av pedagogikk og teknologi er et samfunnsbehov

Se hva våre studenter sier om praksisoppholdet deres:

Unikt samarbeid mellom KDL og University of Tennessee

Nasjonalmuseet for kunst nyter godt av unikt samarbeidsprosjekt der studenter fra KDL er viktige deltakere.