Kommunikasjon, design og læring (studieretning)

Dette er et tverrfaglig studium om IKT og læring. Du får hands-on trening i avanserte verktøy for design, evaluering og analyse som kan brukes innen utdanning, arbeidsliv og kultursektoren. Studiet er både jobbrelevant og forskningsbasert. 

Studieretningen er under revisjon, endringer innføres for studenter som begynner høst 2019.

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om denne studieretningen?

Denne studieretningen har praksis

Unikt samarbeid mellom KDL og University of Tennessee

Nasjonalmuseet for kunst nyter godt av unikt samarbeidsprosjekt der studenter fra KDL er viktige deltakere.