Kommunikasjon, design og læring (studieretning)

Dette er et tverrfaglig studium om IKT og læring. Du får hands-on trening i avanserte verktøy for design, evaluering og analyse som kan brukes innen utdanning, arbeidsliv og kultursektoren. Studiet er både jobbrelevant og forskningsbasert. 

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om denne studieretningen?

Se studenter som er i praksis:

Unikt samarbeid mellom KDL og University of Tennessee

Nasjonalmuseet for kunst nyter godt av unikt samarbeidsprosjekt der studenter fra KDL er viktige deltakere.