Jobb og videre studier

Med studieretningen Kommunikasjon, design og læring får du en særlig tyngde i pedagogisk tilrettelegging for læring i digitale læringsomgivelser. 

En mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo gir deg både spesifikk fagkompetanse innenfor studiets områder, og i tillegg en generell kompetanse som er viktig når du skal ut i arbeidslivet.

Kompetansen studieretningen KDL gir, er relevant for arbeid innen en rekke ulike arbeidsplasser både i offentlig og privat virksomhet, spesielt i de yrker som krever kompetanse på tilrettelegging av- og med IKT og læring i ulike kontekster i skole, arbeidsliv og kultursektoren.

Retningen retter seg mot IKT og læring generelt, med vekt på sosiale medier og pedagogikk, og med anvendelse i tre tematiske områder:

 • Skole og utdanning
 • Arbeidsliv
 • Kultursektoren

Når du velger studieretningen Kommunikasjon, design og læring, får du kompetanse som er relevant innenfor en rekke bransjer og områder. Praksiperiodene som du gjennomfører i studiene, gir deg anledning til å bli kjent med noen av de arbeidsplassene og oppgavene som er aktuelle for deg når du skal begynne i jobb. 

Eksempler på relevant arbeid: 

 • Konsulentselskaper som tilbyr tjenester innen organisasjonsutvikling, opplæring og ledelsesutvikling, arbeidsplassen kan være alt fra store internasjonale selskaper til små gründerbedrifter
 • Utvikling av læremidler og læringssystemer, for eksempel innen forlagsvirksomhet eller innen virksomheter som arbeider med IKT-basert opplæring
 • IKT og læring i skolen
 • Tilrettelegging for bruk av IKT i kreative yrker (kultursektoren)
 • Utvikling av e-læringsprogrammer og sosiale medier for arbeids-integrert læring  i bedrifter
 • Forskerkarriere, enten innen ulike forskningsinstitutter og bedrifter eller innen høgskoler og universiteter
 • Aministrasjon, organisasjon og ledelse i offentlige og private virksomheter
 • Videreutdanning av voksne
 • Oplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling 

PhD-programmet

Med en fullført masterutanning i pedagogikk er du også kvalifisert for å søke opptak til Forskerutdanningen (Ph.d.programmet) ved fakultetet og du kan søke på stipendiatstillinger ved høgskoler og universiteter.Les mer om forskning ved Institutt for pedagogikk.

Din vei ut i arbeidslivet

I løpet av studietiden bør du begynne å tenke på din vei ut i arbeidslivet. Vi hjelper deg med mye nyttig informasjon om hvordan du kan planlegge karrieren din.

Alumni

Gjennom UiO Alumni får du muligheten til å holde kontakt med dine medstudenter og andre UiO-utdannede pedagoger etter at studiene er fullført.

Publisert 21. mars 2013 16:08 - Sist endret 22. apr. 2021 13:58