"Utdannelsen min fra UiO har vært relevant fordi jeg har en nokså spesifikk faglig tyngde rundt nettbaserte læringsteorier, som mange ofte ikke har. "

Våren 2015 fullførte Stine Sandbo sin Master i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring. I dag jobber hun for Visma Software International som Training & Content Coordinator.

Hvor jobber du, og hva er din stillingstittel?

- Jeg jobber i Visma Software International som Training & Content Coordinator.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

- Mine viktigste arbeidsoppgaver er blant annet å implementere et nytt LMS som vi nettopp har valgt. Jeg har vært delaktig i prosessen med å velge det, og nå starter arbeidet med å implementere programmet, få ansatte i Visma til å bruke det og legge inn tipp topp innhold. Jeg jobber også med Vismas årlige nettbaserte resertifisering av partnere, samt hvordan vi kan tilby den beste nettbaserte opplæringen for kunder og partnere. Her inkluderer veiledning og oppfølging av de som lager innhold, i tillegg til å sørge for kunnskapsdeling mellom alle som lager treningsmateriell i Visma. Og det er mange!

Hva liker du best med jobben din?

- Jeg liker jobben min fordi jeg stadig blir utfordret på hvordan vi skal møte morgensdagens krav om effektiv og god opplæring og nettbasert læring. Visma er gode på å tenke nytt og er fremoverlente, og jeg syns det er veldig givende å være en del av et team som ser på hvordan vi for eksempel kan tilby microlæring i fremtiden. Jeg er derfor veldig glad for å være i en bedrift som ikke stopper å utvikle seg og som alltid vil gjøre ting bedre. I tillegg opplever jeg at min utdannelse kommer godt med i disse diskusjonene. Jeg blir involvert, får mye ansvar og spillerom.

Hvordan er utdanningen din fra UiO relevant i denne jobben?

- Utdannelsen min fra UiO har vært relevant fordi jeg har en nokså spesifikk faglig tyngde rundt nettbaserte læringsteorier, som mange ofte ikke har. Ofte møter jeg andre som jobber med nettbasert læring som har en oppfatning om hva som kjennetegner god e-læring, hvordan mennesker lærer over nett etc. Alle har ulike oppfatninger, og det kan til tider bli en del synsing og erfaringsbaserte meninger. I slike situasjoner oppleves det som trygt å ha en faglig bakgrunn å falle tilbake på, der jeg har en grundig kunnskap om mennesker, læring og teknologi. Dette gjør at jeg får et nyansert bilde av hvordan vi kan tilby god nettbasert læring. Det er godt med en akademisk utdannelse fra UiO i en verden der ofte e-læring forbindes med gamification, effektivitet og målbasert krav.

Hva er ditt beste tips til studenter for å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Jeg har flere tips til hvordan studenter kan bli attraktive på arbeidsmarkedet:

  • Skaff deg kontakter: bli med på seminarer, gratis frokostseminarer, workshops, clusters etc. Her er praksisplassene via masterprogrammet gull verdt! Sørg for å bli kjent med fagfeltet.
  • Gjør deg interessant: det er viktig at studentene vet at de besitter en ny og fresh kompetanse som mange i fagfeltet rett og slett ikke har. Vi er attraktive fordi vi har utdannelse i et fagfelt som før har vært preget av it-nerds eller old school læringstilbydere. Fagfeltet blomstrer i dag, og vi er absolutt en del av det. Det at vi er et mellomledd mellom teknologien og læringsteoriene er hva en arbeidsgiver ser etter, men husk å ikke bli for akademisk. Ha kontakt med bedrifter, og se læringsteoriene opp i mot hvordan hverdagens marked fungerer. Husk at vi blir sett på som et frisk pust inn i e-læringsfeltet!
  • Lær deg et e-læringsprogram: sett av litt tid og energi til å lære deg et konkret e-læringsverktøy som for eksempel Articulate. Konkrete ferdigheter er gull i dagens arbeidsmarked!
  • Lag din egen personlige CV på nett: bruk for eksempel gratisprogrammet Wix.com for å lage din egen CV på nett, eller opprett en blogg. Dette viser at du besitter teknologiske ferdigheter, samt at du gjør det lille ekstra. Her kan du også etterhvert legge inn dine prosjekter etc.

Hva er dine beste minner fra studietiden?

- Mine beste minner fra studietiden er praksisperioden (spesielt på Learning Lab, BI), pluss studievenninnene mine jeg fikk. Spesielt i tiden når vi skrev masteroppgaven; fredagsvafler, diskusjoner og skravling. Perfekt kombo!

Publisert 15. juni 2017 17:09 - Sist endret 19. apr. 2021 11:49