Hovedansvaret for den digitale utviklingen

Thea Pedersen Ballangrud fullførte Master i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring, våren 2019. I dag jobber hun som rådgiver for digital læring i Bane NORs kompetanseavdeling Norsk jernbaneskole.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, øyenbryn, blond.

Foto: privat foto

Et bredt spekter av arbeidsoppgaver

Thea har i dag hovedansvaret for den digitale utviklingen og produksjonen av kurs og utdanning ved Norsk jernbaneskole. Hun forteller at digital læring er ganske nytt i bedriften og at en av hovedutfordringen derfor handler om kulturendring og forståelse, en utfordring som løses gjennom god dialog og tett samarbeid med faglærerne. 

Arbeidsdagene til Thea er varierte og utfordrende, og hun får brukt kunnskapene sine på flere ulike områder. 

-  Arbeidsoppgavene mine innebærer blant annet å bistå med veiledning og rådgivning når det kommer til planlegging og oppbygning av innhold, produksjon av videoer, brukerveiledninger, og interaktive oppgaver for digital undervisning, og produksjon av e-læringer, sier Thea.

I tillegg lager hun også e-læringer for resten av Bane NORs avdelinger og veileder ansatte i den pedagogiske oppbygningen av kurs. 

- Jeg bistår også med opplæring i digitale verktøy for læring, fasilitering av workshoper, og deltar i store og små prosjekter som omhandler kommunikasjon, læring og utvikling i organisasjonen.

Noe av det Thea liker best med jobben sin er at hun utfordres til å være kreativ, nytenkende og problemløsende hver eneste dag. Siden bedriften nylig satte i gang den «digitale læringsrevolusjonen» får hun mulighet til å prøve og feile, samtidig som hun produserer og lærer.

Praksisperioder og masteroppgaveskriving var gull verdt

- Praksisperioden i studiet var utrolig nyttig og jeg erfarte hvordan det vi lærer på studiet er relevant og kan brukes i praksis, samt hvor viktig det er med godt samarbeid mellom kollegaer, sier Thea. 

Thea fremhever også arbeidet med masteroppgaven og hvordan dette gjorde at hun lærte mye om seg selv og hvordan hun jobber best. Selv om masteroppgaven var et selvstendig prosjekt måtte hun forholde seg til både data fra forskningsprosjektet hun skrev om og veilederen som ledet prosjektet. Thea forteller at det er mange likhetstrekk mellom dette arbeidet og måten hun jobber på i dag, hvor hun må forholde seg til ulike prosjekter med en blanding av selvstendig arbeid og samarbeid med fageksperter.  

Skaff deg erfaring mens du studerer

Theas beste tips til studenter er å skaffe seg erfaring i løpet av studietiden, enten det er en deltidsjobb, et internship eller frivillig verv. 

- Det er alltid et kjedelig svar å få, men jeg tror at jeg fikk denne jobben fordi jeg har jobbet så mye jeg kan. Jeg har bevisst skaffet meg relevant erfaring, og jeg har sørget for å få ansvar og utfordringer som har vært verdifull for den jobben jeg gjør nå.

Blindern var så mye mer enn forelesninger og lesesaler

Når Thea blir spurt om sine beste minner fra studietiden blir det fort klart at hun har veldig mange. 

- Her kunne jeg ha skrevet en hel bok! Jeg var veldig opptatt av å gjøre Blindern til mer enn bare en forelesnings- og lesesal, sier Thea.

Thea meldte seg inn i både Studentutvalget, Kjellern og Fagutvalget, hvor hun i sistnevnte satt to år som leder. Gjennom arbeidet i Fagutvalget har hun vært med på å organisere fadderuke for masterstudenter og kræsjkurs for førsteårsstudenter, revidere bachelorprogrammet, og arrangere seminarer, workshops, bedriftsminglinger og tilstelninger som PIAdager* og «Hjelp, jeg skriver master!». 

- Det er studentene jeg har møtt gjennom dette arbeidet som har gjort Blindern til mitt andre hjem. Jeg er utrolig stolt over alt vi fikk til de årene, og det er nok mine aller beste minner fra studietiden!, sier Thea.

 

*Arrangement hvor tidligere studenter inviteres til UiO for å fortelle om livet etter studiene.

Publisert 30. juli 2020 12:40 - Sist endret 10. mars 2021 14:50