Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

30

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Du må ha en av følgende fordypninger:

  • 90 studiepoeng hvorav minst 80 studiepoeng fordypning i ett av fagområdene pedagogikk, spesialpedagogikk, informatikk, samfunnsfag eller humaniora.  Resterende 10 studiepoeng hentes fra eventuelle andre fordypninger i graden innen de nevnte fagområdene.
  • Grunnskolelærer/allmennlærer, barnehagelærer/førskolelærer, barnevernspedagog eller tilsvarende: Opptaksgrunnlaget består av hele den fullførte graden.
  • Faglærere med bachelorgrad med minimum 60 studiepoeng pedagogikk i utdanningen: 90 studiepoeng, hvorav 60 studiepoeng i pedagogikk og 30 studiepoeng fra resterende emner i bachelorgraden.
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): 90 studiepoeng som består av 60 studiepoeng PPU og 30 studiepoeng fra faget som søkeren har fagdidaktikk i.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Søkere som har utdanninger uten gradert karakterskala, vurderes individuelt.