Undervisning og eksamen

Studieretningens varierte lærings- og undervisningsformer er ment å sikre et felles faglig engasjement mellom de vitenskapelige ansatte og studentene i programmet. Det forutsettes derfor en høy grad av studentaktivitet.

Om undervisning våren 2022

Undervisning og eksamen våren 2022 vil være preget av tiltak som skyldes korona-situasjonen. Vi gjør vårt beste for at du skal få et godt utbytte av studiene dine

Undervisning og eksamen er planlagt ut fra det vi vet i dag. Vi tar derfor forbehold om at det kan komme endringer. Hvis det blir endringer i undervisning og eksamen på emner du er oppmeldt til våren 2022, vil du bli varslet om dette i timeplaner, på semestersidene eller på din student e-post. Læringsplattformen Canvas er viktig for kommunikasjon mellom undervisere og studenter. Derfor er det spesielt viktig at du følger med på "Mine studier", UiO e-post og i Canvas

UiO bruker Zoom til digitale undervisning, og har gode veiledninger for å bruke verktøyet på en trygg måte. Endringer i undervisningen og digitale løsninger kan variere mellom emner og innenfor emnene.

Akademisk skriving 

Akademisk skriving inngår som en sentral læringsaktivitet ved at studentens skal legge frem artikler til diskusjon i klassen. I noen av emnene benyttes PC-Lab og her er det forventet av de skal gjøre praktiske øvelser med IKT-verktøy. 

Praktisk og verktøyorientert 

Studiet er praktisk og verktøyorientert og gir dermed en pedagogisk utdanning som både er arbeidslivsrettet og forskningsbasert. De praktiske delene av studiet bygger på den siste forskningen som er gjort på feltet IKT & læring. Praksisen inngår i selve undervisningen i tillegg til å inngå i to 5 stp moduler. Undervisningen er delt i flere deler, de fleste består av teori, øvelser og diskusjoner. Flere av øvelsene gjør bruk av IKT-baserte verktøy, både for design og evaluering av IKT (for eksempel aktiv deltagelse i sosiale medier) samt egne verktøy og teknikker for å evaluere og analysere bruken av IKT.

Praksis

Studiet inneholder en praksiskomponent på til sammen 10 uker fordelt i 2. og 3. semester. Praksis følges opp i undervisning med egne seminarer. Gjennom undervisning, praksis og praksisseminarer får studentene utdypet sin profesjonsorienterte kunnskap. Å erfare anvendelsen av kunnskap på ulike arbeidsplasser er del av læringen både for egen praktisering, og også som grunnlag for egen forskning. Relasjonen mellom og ulikheten i praktisk arbeid, refleksjon og forskning blir et gjennomgående tema.     

I praksisperioden skal du følge normal arbeidstid og regler på praksisstedet 4 dager i uka. Den femte dagen er det undervisning/studiedag ved UiO.

Obligatorisk undervisning

Deler av undervisningen er obligatorisk eller forutsetter at du er til stedet og i perioder kan det være lange dager. Deltakelse i praksisperiodene er også obligatorisk. Det er derfor ikke mulig å kombinere studiet med arbeid på dagtid.

Undervisningsspråk

Hovedspråket på studiet er norsk, men deler av undervisningen kan også være på engelsk. Dette varierer fra emne til emne og fra semester til semester. En betydelig del av studielitteraturen kan også være på engelsk.

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensformene på studiet er varierte og omfatter skriftlige hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver,  samt muntlig og skriftlig eksamen. Vurderingsformene bidrar til at du får erfaring med ulike arbeidsformer og til at du får mulighet til å vise din kompetanse på flere måter.

Publisert 26. mai 2017 09:52 - Sist endret 4. jan. 2022 10:29