Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt og dermed øke utbytte av utdanningen din både faglig og personlig. Du får mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne, og du tilegner deg språkkunnskaper og internasjonal erfaring. 

Hvor kan du dra? 

Vi anbefaler følgende avtaler: 

Københavns Universitet 

Aarhus Universitet

Andre muligheter 

Du kan velge å reise via utvekslingsavtaler ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet. I tillegg har UiO avtaler ved en rekke studiesteder i Europa, Asia, Sør- og Nord- Amerika, Australia og Afrika.

Når kan du dra? 

 • 2. semester 

Hva kan du ta? 

Relevante pedagogiske emner på masternivå, eller andre emner på masternivå som kan anses som faglig relevante for din studieretning:

 • teknologi, læringspraksiser og design
 • sosiale medier og forskningsmetoder
 • teknologistøttet læring 
 • læring, kreativitet og innovasjon
 • m.m. 

Hvor mange studiepoeng skal du ta?

 • Minimum 25 studiepoeng
 • De resterende 5 studiepoengene er integrert i ditt arbeid med masteroppgaven i emne PED4591
 • Ved utenlandsopphold bortfaller praksis 

Søknadsfrist

 • 15. september 

Veiledning for den videre prosessen 

For å sikre deg et vellykket opphold, må du følge fakultetets veiledning for utvekslingsopphold. La deg også inspirere av hvordan andre studenter har hatt det på utveksling.

 

Andre muligheter 

Det finnes flere måter å skaffe seg internasjonal erfaring på:


Slik gjør du det

 • Alle utvekslingsavtaler
 • Søknadsfrister og hvordan du søker
 • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 
Publisert 3. apr. 2014 10:09 - Sist endret 6. sep. 2021 14:52