Læringsformer, undervisning og eksamen

Arbeidsuken for en fulltidsstudent er på ca. 40 timer. Undervisningen består av forelesninger og seminarundervisning. Du jobber med fagstoffet på egenhånd eller sammen med andre studenter. I tillegg skal du gjøre obligatoriske oppgaver og forbereder deg til eksamen.

Om undervisning våren 2022

Undervisningen på emnene i Bachelorprogrammet i pedagogikk vil delvis foregå digitalt våren 2022. Den digitale løsningen kan variere mellom emner og innenfor emnene. Læringsplattformen Canvas er viktig for kommunikasjon mellom undervisere og studenter. Arbeid i grupper og kollokvier kan foregå fysisk eller digitalt avhengig av hva du og dine medstudenter finner mest hensiktsmessig. Dessverre er det mye som er usikkert og kan endre seg i planene. Det er også en del detaljer som først kommer på plass ved semesterstart.  Derfor er det spesielt viktig at du følger med på "Mine studier", UiO e-post og i Canvas!

Organisering av bachelorstudiet

Studiet er delt inn i emner. Et emne varer ca. ett halvår (semester) og avsluttes med eksamen. Det er vanligvis flere emner i ett semester. Du finner oversikt over emnene under "oppbygging og gjennomføring". Du finner informasjon om undervisning, timeplan, pensum og mer på emnesidene.

Hva er forelesninger og hvordan kan du lære av dem?

Alle emner har forelesninger. En forelesning foregår som regel i store grupper der en foreleser presenterer fagstoff. Måten å presentere på kan variere, men vanligvis går kommunikasjonen stort sett en vei: fra foreleser til student. For å lære fra denne typen undervisning hjelper det at du

 • er godt forberedt og har lest gjennom relevant fagstoff på forhånd
 • har planlagt hva du ønsker å spørre om
 • tar notater underveis
 • repetere for seg selv etterpå.
 • diskuterer fagstoffet med andre studenter både før og etter undervisningen  

Hva er seminarer og hvordan kan du lære av dem?

En del av undervisningsopplegget på de fleste emner er seminarundervisning. Seminaret foregår i mindre grupper enn forelesningene. Seminarer er ofte obligatoriske. For å lære i seminarene må du delta aktivt i de ulike aktivitetene:

 • diskusjoner om pensum
 • arbeid i grupper
 • ulike presentasjoner i plenum
 • gi og ta imot tilbakemeldinger

Hvordan kan du få mest mulig ut av din studiehverdag?

Bøkene og artiklene på pensum er mer krevende enn det du er vant til, for eksempel fra videregående skole. For å oppnå gode resultater må du

 • planlegge din egen tidsbruk 
 • utvikle studieteknikk og selvdisiplin
 • lese pensumlitteratur og jobbe systematisk for å forstå innholdet
 • planlegge arbeidet i forhold til frister for obligatoriske oppgaver
 • danne en "kollokviegruppe" sammen med medstudenter hvor dere bl.a. kan diskutere undervisningen og pensum

Obligatorisk undervisning og oppgaver

I studiet er det en del ting som er obligatorisk. Du finner informasjon om hva det er på nettsidene for emnene og semesteret. Du må for eksempel

 • delta på obligatorisk undervisning
 • gjennomføre obligatoriske aktiviteter i grupper og individuelt (for eksempel presentasjoner eller skriftlige oppgaver)
 • leverer  skriftlige og andre typer oppgaver
 • gi tilbakemeldinger til andre studenter på deres arbeid

Du kan miste muligheten for å ta eksamen hvis du ikke gjennomfører og får godkjent de obligatoriske kravene. Det kan gjøre at du blir forsinket i studiet.

Undervisningsspråk

Hovedspråket på studiet er norsk, men deler av undervisningen kan også være på engelsk. Pensumlitteraturen kan være på skandinaviske språk, men mye er på engelsk. En viktig del av studiet er å lære seg fagspråket, ord og begreper. Dette kan være tungt i begynnelsen, men det vil hjelpe deg at du har gode forkunnskaper i både norsk og engelsk språk og at du liker å lese og sette deg inn i ny kunnskap.

Ulike eksamensformer

Eksamensformene på studiet er varierte og omfatter

 • skriftlige hjemmeoppgaver 
 • muntlig eksamen
 • skriftlig "skole" eksamen
 • kombinasjoner av disse

Akademisk skriving

Akademisk skriving er helt sentralt i studiet og veldig viktig for eksamen. Enten det er en hjemmeoppgave eller en skriftlig eksamen skal du formidle din kunnskap ved å formulere deg skriftlig. Du blir bedre i akademisk skriving når du

 • leser en masse faglitteratur
 • jobber med skriftlige oppgaver underveis i semesteret
 • er glad i å skrive og jobbe med tekst
 • bygger på erfaringer du har fra videregående skole, men setter deg inn i de nye kravene som gjelder på universitetet

Tilrettelegging

Du kan søke om tilrettelegging av eksamen og/eller studiehverdagen hvis du har et dokumentert behov for det. Det er ikke alltid at du kan få den tilretteleggingen du ønsker, men vi diskuterer mulighetene med deg og hjelper deg til å finne informasjon som du trenger.

Publisert 30. jan. 2018 15:35 - Sist endret 4. jan. 2022 12:26