Hvorfor velge dette programmet?

Pedagogikk er et bredt fagfelt som tar for seg menneskelig læring og kunnskapsutvikling. I denne bachelorgraden får du en unik mulighet til å spesialisere deg tidlig i studiet ved å velge hvilket område av faget du vil ha fordypning i.

Innhold i studiet

Pedagogikk handler om menneskelig læring og kunnskapsutvikling, og omfatter hvordan faget påvirker og er med på å fornye institusjoner, samfunn og kultur. Du kan velge en av disse fordypningene i pedagogikk

Du lærer å veie mellom verdier og idealer på den ene siden og faktiske forhold på den andre, og studerer hvordan utdanning og oppdragelse påvirker samfunnet vårt.

Studiemiljø

Du får et faglig og sosialt nettverk på universitetet fra første dag gjennom fadderordningen. Hvis du har skrivekløe kan du være aktiv i studenttidsskriftet Pedagogisk Profil. Du kan bidra til utvikling av studiemiljøet gjennom å stille som studentrepresentant eller jobbe med sosiale arrangementer i Kjellern.

Videre studier og jobb

Pedagogikkfaget er relevant for de fleste virksomheter i arbeidslivet. Studiet gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker, og jobbmulighetene er derfor mange. Flere pedagoger jobber med kompetanseutvikling, for eksempel utvikling av kurs og e-læringssystemer, og med ledelse- og organisasjonsutvikling. Andre jobber med barn og unge, eller med utvikling av læreplaner, barnehager og utdanningsadministrasjon.

Dersom du bygger på med en mastergrad, har du flere muligheter til å få stillinger med ansvar og utviklingsmuligheter innen både privat og offentlig virksomhet. Er du interessert i pedagogisk psykologi, kan du spesialisere deg for jobb i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste. Praksis er en viktig del av flere av våre masterstudier.

Studiet gir ikke undervisningskompetanse. Vil du bli lærer? UiO har egne lærerutdanninger

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. okt. 2020 14:30