Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i pedagogikk er et fulltidsstudium på 180 studiepoeng som tas over 3 år.

Bachelorprogrammet i pedagogikk er sammensatt av

  • Obligatoriske emner i pedagogikk (90 studiepoeng)
  • Valgfri emnegruppe i pedagogikk (40/70 studiepoeng)
  • Frie emner (maksimalt 30 studiepoeng)
  • Exphil og Exfac (20 studiepoeng)

Studieløp 

6. semester  PED3090 – Bachelorfordypning i pedagogikk
5. semester UTVEKSLING/ FRIE EMNER/ fordypning 1
4. semester PED1020 – Metode 2 Valgfri fordypning i pedagogikk
3. semester PED1010 – Metode 1 Valgfri fordypning i pedagogikk
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum PED1002 – Danning og utdanning
1. semester UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. PED1001 – Læring og undervisning
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

 

Fordypning (valgfri emnegruppe) i pedagogikk (40/70 studiepoeng)

Du må velge en av tre fordypninger i pedagogikk. Du begynner å ta emner i fordypningen i 3. semester av studiet.

  1. Pedagogisk psykologi- hvordan mennesker lærer og utvikler seg (70 stp.)
  2. Skole, utdanning og oppvekst (40 stp.) Kombineres med 30 stp. frie emner/utveksling
  3. Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi (40 stp.) Kombineres med 30 stp. frie emner/utveksling

Ofte stilte spørsmål om valg av fordypning

Frie emner med faglig relevans på utveksling (30 studiepoeng)

I 5. semester anbefaler vi at du drar på utveksling for å øke utbytte av utdanningen din. Gjør deg kjent med utvekslingstilbudet på studieprogrammet ditt og møt oss på stands, gruppeveiledninger og informasjonsmøter. Vi vil gjerne hjelpe deg på vei!

Dersom du ikke har mulighet til å dra på utveksling kan du ta frie emner ved UiO innenfor alle fag, inkludert et emne fra en av de valgfrie emnegruppene i pedagogikk. 

Godkjenning av tidligere utdanning

Utdanning fra Norge eller andre land kan inngå i graden så lenge du oppfyller kravene til sammensetning av grad. Send oss søknad om godkjenning rett etter at du har fått plass på programmet. Vi kan ikke garantere at studietiden blir kortere selv om du får godkjent tidligere utdanning i graden.

Oppbygging av studiet for deg som startet i 2016 eller tidligere

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i pedagogikk.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. aug. 2019 13:46