Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Du kan lære noe annet eller få bygget på mer av det du lærer hjemme. Gjennom et semester i utlandet får du internasjonal erfaring og tilegner deg språkkunnskaper. 

Bildet inneholder et fly, et bilde av havnen ved københavn og gate i California.

Foto: Unsplash.com

Hvor kan du dra?

Vi anbefaler følgende avtaler:

Andre muligheter

Du kan velge å reise via andre utvekslingsavtaler ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet. I tillegg har UiO avtaler ved en rekke studiesteder i Europa, Asia, Sør- og Nord- Amerika, Australia og Afrika.

Når kan du dra?

 • 5. semester

Hva kan du ta?

Studenter som skal ta frie emner

Vi anbefaler at du velger emner innenfor fagområder i pedagogikk. Emner fra andre fagdisipliner kan også være relevante. Eksempler på temaer kan være: 

 • oppvekst, utvikling, ungdom, identitet, utdanningsforskning
 • læring, motivasjon, organisasjonsutvikling, ledelse, Human Resource Management (HR), livslang læring, uformell læring, karriereutvikling 
 • formidling i museumssektoren, design av teknologiske løsninger for læring og formidling, medier og kommunikasjon 
 • danning, demokrati, filosofi, idehistorie 
 • menneskerettigheter, migrasjon, offentlig administrasjon og styring innen utdanningssektoren
 • andre studietilbud innen samfunnsfag og humaniora kan være aktuelle.

Noe språkkurs i fransk, spansk og tysk i land der det er morsmål vil kunne godkjennes, så lenge det er på minimum B1-nivå og gir ECTS på utvekslingsinstitusjonen.

Studenter som skal ta emner i fordypning i pedagogisk-psykologi

Du kan ta emner innenfor følgende temaer:

 • psykososial utvikling
 • psykososiale vansker
 • utvikling av personlig og sosial kompetanse
 • problematferd i individ-, gruppe- og systemperspektiv
 • barns og unges utviklingsbehov
 • tekstforståelse 
 • sosioemosjonell utvikling 
 • andre kurs innen pedagogisk psykologi og/eller spesialpedagogikk.

Veiledning for den videre prosessen

For å sikre deg et vellykket opphold, må du følge fakultetets veiledning for utvekslingsopphold.  La deg også inspirere av hvordan andre studenter har hatt det på utveksling.

Arrangementer

Holde deg oppdatert på aktuelle informasjonsmøter og besøk fra utvekslingssteder.

Andre internasjonaliseringsmuligheter 

Det finnes flere måter å skaffe seg internasjonal erfaring på:

 


Slik gjør du det

 • Alle utvekslingsavtaler
 • Søknadsfrister og hvordan du søker
 • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. okt. 2021 13:13