Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Du kan lære noe annet eller få bygget på mer av det du lærer hjemme. Gjennom et semester i utlandet får du internasjonal erfaring og tilegner deg språkkunnskaper. 

Bildet inneholder et fly, et bilde av havnen ved københavn og gate i California.

Foto: Unsplash.com

Hvor kan du dra?

Vi anbefaler følgende avtaler:

Andre muligheter

Du kan velge å reise via andre utvekslingsavtaler ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. I tillegg har UiO avtaler ved en rekke studiesteder i Europa, Asia, Sør- og Nord- Amerika, Australia og Afrika.

Når kan du dra?

 • 5. semester

Hva kan du ta?

Studenter som skal ta frie emner

Vi anbefaler at du velger emner innenfor fagområder i pedagogikk. Emner fra andre fagdisipliner kan også være relevante. Eksempler på temaer kan være: 

 • oppvekst, utvikling, ungdom, identitet, utdanningsforskning
 • læring, motivasjon, organisasjonsutvikling, ledelse, Human Resource Management (HR), livslang læring, uformell læring, karriereutvikling 
 • formidling i museumssektoren, design av teknologiske løsninger for læring og formidling, medier og kommunikasjon 
 • danning, demokrati, filosofi, idehistorie 
 • menneskerettigheter, migrasjon, offentlig administrasjon og styring innen utdanningssektoren
 • andre studietilbud innen samfunnsfag og humaniora kan være aktuelle.

Noe språkkurs i fransk, spansk og tysk i land der det er morsmål vil kunne godkjennes, så lenge det er på minimum B1-nivå og gir ECTS på utvekslingsinstitusjonen.

Studenter som tar emner i fordypning i pedagogisk-psykologi

Emner du tar må være relevante for fordypningen. Vi anbefaler deg å ta emner innenfor følgende temaer:

 • psykososial utvikling
 • psykososiale vansker
 • utvikling av personlig og sosial kompetanse
 • problematferd i individ-, gruppe- og systemperspektiv
 • barns og unges utviklingsbehov
 • tekstforståelse 
 • sosioemosjonell utvikling 
 • andre emner innen pedagogisk psykologi og/eller spesialpedagogikk
 • andre emner relevante for pedagogisk arbeid 

Arrangementer og utvekslingsstudenter på sosiale medier

Hvert semester holdes arrangementer om utveksling, ofte med besøk fra utvekslingssteder

Det kan også være nyttig og inspirerende å lese hvordan andre studenter har hatt det på utveksling.


Slik gjør du det

 • Alle utvekslingsavtaler
 • Søknadsfrister og hvordan du søker
 • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

Kontaktpunkt for spørsmål om utveksling

Ta gjerne kontakt med Institutt for pedagogikk dersom du har spørsmål

Andre internasjonaliseringsmuligheter 

Det finnes flere måter å skaffe seg internasjonal erfaring på:

  Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. aug. 2022 14:07