Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet én gang i året.

  • Søknadsfrist i 2022: 20. april kl 14.00 (1. mars for noen søkergrupper).

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 852

Studieplasser

200

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng.

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgre utdanning.

Poenggrenser i 2021

  • Kvote for førstegangsvitnemål: 40,0
  • Ordinær kvote: 48,0

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Send søknad om innpass så tidlig som mulig etter at du har fått opptak til studiet. Hvis du mener at du kan få fritak for emner i 1. semester bør du bestille studieveiledning før semesterstart slik at du kan planlegge hvilke emner du skal ta i stedet. Vær oppmerksom på at godkjenning av tidligere utdanning ikke automatisk medfører tilsvarende nedkorting av studietiden.

Utdanninger som allerede er vurdert i forhold til godkjenning i bachelorprogrammet i pedagogikk.