Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) åpner dører

Han begynte sin lærerkarriere som tilkallingsvikar. Nå underviser Andreas Stormo nesten tre hundre elever i fire fag på Sonans, en privat videregående skole i Oslo.

Studenter rundt et bord med nettbrett

– PPU utruster en med teori og perspektiver som er veldig gode å ha med seg i verktøykassa, forteller tidligere student og nå lærer, Andreas Stormo (foto: Unsplash).

For Andreas Stormo var PPU en naturlig døråpner. Vi snakket med ham om hvordan det var å være PPU-student på deltid, hvordan PPU bidro til å bygge karrieren hans, og hva utdanningen har betydd for ham i en plutselig digital omstilling. Etter fire år i læreryrket, betrakter han PPU som enda viktigere for tiden som kommer.

PPU deltid: et integrert studieløp ved siden av jobb

– Så klart kan et deltidsstudieløp være utfordrende, sier Stormo. Som mange som velger å ta PPU-studiet på deltid, var Andreas allerede i gang med sin lærerkarriere da han begynte på programmet.

 – Alle vet hvordan det er å måtte følge konsentrert med på noe etter en arbeidsdag, men jeg synes seminarlederne var flinke til å gjøre undervisningen aktivitetsbasert. Det var gruppediskusjoner og aktiviteter. Det ble sosialt. Og det satt jeg pris på, forteller Stormo.

Samtidig var det integrerte studiet på PPU noe som fungerte bra for Stormo:

 – Det første halvåret er det mye av den grunnleggende teorien, forteller han, men i andre og tredje semester så ble koblingen til praksis tettere, særlig når man skal skrive oppgaver. Du får muligheten til å integrere praksis og teori mer og mer utover i studiet, poengterer læreren.

Betyr dette at den tidligere PPU-studenten var klar for praksisperiodene sine? Kanskje ikke

Andreas Stormo
Andreas Stormo tok PPU-studiene på deltid (foto: privat).

helt:

– Ingenting kan forberede deg på å bli «slengt ut» fremfor elevene i en undervisningssituasjon, ler han.

Men, Stormo mener at med PPU er man godt utrustet med teori og perspektiver som er veldig gode å ha med seg i verktøykassa.

Under studiet var det også nyttig å kunne samarbeide med veiledere på ulike praksisskoler. For Andreas innebar dette praksis på en ungdomsskole og på sin egen arbeidsplass, og gode faglige samtaler med flere veiledere. Det var også ulike fordeler med praksiserfaring på tvers av skolene.

Det å kunne være i praksis på sin egen arbeidsplass gjorde at han fikk en god start, mens det å være på en ekstern skole og se på hvordan andre gjør ting på et annet trinn var kanskje det mest lærerike.

– En del dører som åpnes av PPU

Stormo understreker også hvor viktig PPU har vært for han, og at det blir stadig viktigere. Som lærer på privatskole, er PPU et krav for å være sensor, forteller han. 

– Så for min del var PPU-en utrolig viktig å få på plass for å kunne følge mine elever gjennom hele løpet deres, forklarer han.

Og hvis han har lyst å prøve seg på noe nytt?

– Hvis jeg for eksempel har lyst å jobbe i offentlige skoler etter hvert, så er jo PPU et krav for fast ansettelse, sier han. Det gjør at du stiller tryggere. Og det åpner dører, det er ingen tvil om det.

Plutselig ble alt digitalt

Vi spurte også om Andreas følte seg forberedt som lærer i en plutselig digital omstilling:

 – Absolutt, og spesielt nå når vi er nødt til å digitalisere undervisningen, sier han. Siden jeg skrev min oppgave om ‘flipped-classrooms’ – en diskusjonsbasert undervisningsmetode som tar i bruk videoopptak og digitale komponenter – så kunne jeg gå tilbake og hente inspirasjon fra det.

– Hvordan sikre kvaliteten når ting blir digitalt? Hvordan skal elevene bevare oversikten når det blir mange forskjellige digitale virkemidler? Og hvordan skal de kunne vurdere sin egen fremgang? Det var ting jeg skrev om da, som nå plutselig er veldig relevant, forteller Stormo.

Andreas Stormo har også noen gode råd til fremtidige PPU-studenter:

– For det første: gjør det meste ut av praksistida, og spesielt det å observere i klasserommet. Ikke undervurder den delen som går på observasjon, fordi det er en av de tingene som er vanskelig når du kommer ut i yrkeslivet og skal undervise selv. Det er en av de tingene jeg har vokst mest på ved å ta PPU, understreker han.

– Og for det andre: les godt på de delene som omhandler digital undervisning og det som kalles profesjonsfaglig digital kompetanse. Det kommer til å bli enda «hottere» i tida som kommer, avslutter Stormo.

Emneord: PPU, PPU deltid Av David A. Burke, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 3. apr. 2020 12:54 - Sist endret 21. sep. 2020 11:24