Hvorfor velge dette programmet?

Dette er studiet for deg som har tatt en bachelorgrad i religionsvitenskap, men som fortsatt undrer deg på religion som fenomen og har lyst til å fordype deg i en religiøs tradisjon eller et religionsvitenskapelig temaområde med hjelp fra erfarne veiledere.

Hvis du leter etter svar på hvorfor noen mennesker blir religiøse mens andre avfeier religion som overtro; hvis du interesserer deg for én religiøs tradisjon eller du lurer på hvordan religionsskifter skjer, historisk eller på individnivå, er mastergrad i religionsvitenskap ved IKOS noe for deg. 

På masterstudiet i religionsvitenskap kan du fordype deg i fagets vitenskapelige tradisjon og lærer å bruke fagets teoretiske og metodologiske verktøy i analysen av et selvvalgt tema.

Veiledning

På religionsvitenskap ved IKOS har vi erfaring med å veilede et vidt spekter av religionsvitenskapelige masteroppgaver. Vi har spisskompetanse innenfor de store verdensreligionene, og utgir artikler og bøker om alt fra udødelighet og nyreligiøse konspirasjonsteorier til klimaendringer i Himalaya og blasfemi i verdensreligionene. Til sammen dekker vi et bredt interessefelt og strekker oss langt for å legge til rette for at studentene kan skrive en masteroppgave om et selvvalgt tema.

Religionsvitenskap ved IKOS er landets eldste og største fagmiljø. Den religionsvitenskapelige forskningen ved instituttet er global. I tillegg til de ansatte ved religionsvitenskap samarbeider vi med kollegaer på de andre IKOS-fagene med kompetanse på religioner i de områdene de dekker (Japan, Korea, Kina, Midtøsten, Norge og Europa).

Oppbygging

Mastergraden i religionsvitenskap er et fulltidsstudium, det vil si at arbeidsmengden tilsvarer en normal arbeidsdag. Det legges i stor grad opp til selvstudium, særlig det andre året av graden hvor du jobber med masteroppgaven.

Første semester består av obligatoriske emner i teori, metode og faghistorie. Masterstudiet innledes med et to-dagers seminar med studenter og lærere som skal veilede masteroppgaven. Her jobber vi med ideer til masteroppgaven i mindre studentgrupper. Seminaret er oppstarten til et aktivt studiemiljø hvor engasjerte studenter og lærere sammen utveksler ideer og utvikler prosjekter.  

Andre semester står i den vitenskapelige praksisens tegn. Studentene velger et metodekurs, leseemne med selvvalgt pensum i samarbeid med faglærer eller et valgfritt tematisk emne.

Tredje og fjerde semester er viet masteroppgaven. Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid hvor du fordyper deg i et selvvalgt tema. Ideelt sett skal masteroppgaven være en byggesten i den kontinuerlige prosessen med å utvide fagets forståelseshorisont. Dette er høye mål, som det blir mulig å nå med tett oppfølging fra faglærer.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 3. des. 2021 15:16