Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Hva lærer du?

Studiet består av en fordypning i religionshistorie eller kulturhistorie, et valgfritt støttefag og frie studiepoeng.

Du velger støttefag ut fra egne interesser. Du kan enten spesialisere deg eller velge en bredere tilnærming, men vi anbefaler deg å velge et støttefag som styrker dine muligheter for fremtidig jobb og som gir en relevant faglig basis for masterstudiet og arbeidet med masteroppgaven.

Studiet er treårig og fører frem til Bachelorgrad i kultur og samfunnsfag. I løpet av det første studieåret tar du blant annet ex.phil., ex.fac. og obligatoriske innføringsemner i religionshistorie eller kulturhistorie. Studiet består også av fordypningsemner, i tillegg til en bacheloroppgave som du skriver det tredje året. I løpet av andre og tredje studieår tar du støttefag og frie emner parallelt med emner i 80-gruppen (se Oppbygging og gjennomføring under den enkelte studieretningen). Du kan også ta et semester ved et universitet i utlandet

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 3. des. 2012 14:19