Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Studieopphold i utlandet

Du finner anbefalte utvekslingsavtaler og informasjon om hvordan du søker under din studieretning:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. mars 2014 10:21