Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Hvorfor velge dette programmet?

Religion- og kulturhistorie er noe av det viktigste du kan studere for å forstå hvordan vi mennesker skaper og har skapt forskjellige oppfatninger av livet og verden.

Hvorfor velge religion- og kulturhistorie?

Hvorfor ble trolldomsanklagede brent som hekser? Hvorfor ser vi i dag en framvekst av religiøs ekstremisme og radikalisme? Dette er noen av mange spørsmål du vil kunne få svar på om du studerer på bachelorprogrammet Religion- og kulturhistorie.

Mennesker har fra tidenes morgen forsøkt å gi mening til verden de lever i igjennom blant annet religion og ritualer. I religion-og kulturhistoriestudiet lærer du blant annet om historiske og samtidige tolkninger av verdensreligioner, trosforestillinger og forståelse av verden samt hvordan dette har blitt forstått, endret, og hvordan det nå preger nåtiden. Iløpet av studiet vil du også få innføring i sentrale teorier og metoder i fagdisiplinene og kunne fordype deg videre i konkrete religiøse tradisjoner og kulturelle perspektiver på europeisk og vestlig historie.

Du velger en av programmets to studieretninger:

Studiemiljø

Fagutvalg og studentforeninger på programmet:

Fagutvalgene og studentforeningene jobber aktivt for et godt studiemiljø på programmet ved å arrangere blant annet filmkvelder, utflukter, debatter og studieturer. Fagutvalgene jobber også for å ivareta dine interesser som student, og har representanter i flere styrer og utvalg på instituttet. Les mer om fagutvalgenes arbeid på instituttets nettsider.

Studier i utlandet

Hvor skal du reise på utveksling? På program for religionshistorie og kulturhistorie har vi lagt til rette for at du skal kunne ta et eller to semestre i utlandet. Hva med å studere sosiologi i solfylte California? Eller hva med et semester i musikkbyen Austin, Texas?

Det er nå du har sjansen!

Vi anbefaler at du reiser i ditt fjerde eller femte semester.

Jobb og videre studier

Etter å ha fullført bachelorgraden i religionshistorie og kulturhistorie kan du søke opptak til følgende masterprogrammer ved UiO:

En bachelorgrad i religionshistorie og kulturhistorie gir deg bred kompetanse som kan anvendes i mange ulike sektorer i arbeidslivet. De viktigste bransjene for bachelorkandidater fra HF er utdanning og skoleverk, kulturlivet, media og kommunikasjon og offentlige tjenester og forvaltning.


 
 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. jan. 2018 17:33