Religionshistorie og kulturhistorie (bachelor)

Religion- og kulturhistorie er noe av det viktigste du kan studere for å forstå hvordan vi mennesker skaper og har skapt forskjellige oppfatninger av livet og verden.

Hva kan du jobbe med?

  • bognerud-magnus-200x234 Fagkonsulent digital samlingsforvaltning 27. juni 2018 16:21

    Fagkunnskapen studiet har gitt meg er nyttig for å kunne forstå de ulike delene av kunst- og museumsfeltet, sier Magnus Bognerud. Han er museolog og jobber ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

  • dalbu-jeanne-200x274 Prosjektmedarbeider og museolog 27. juni 2018 16:20

    Praksis undervis i studiet gir verdifull innsikt i hvordan museene jobber med samlingsforvaltning, sier Jeanne Alicia Dalbu. Hun har en master i museologi og jobber ved Jærmuseet.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

include:events: The following has evaluated to null or missing: ==> conf.type [in template "layouts/event-listing.ftl" at line 7, column 9] ---- Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it. ---- Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #if (conf.type = "groupedByDayEvents"... [in template "layouts/event-listing.ftl" at line 7, column 3] ----