Kulturhistorie (studieretning)

Er du interessert i historie – men ikke den om konger og kriger? På kulturhistorie lærer du om hva fortidens mennesker har tenkt og følt, trodd og visst. Du får vite hvordan de har ordnet livene sine, tingene sine og kunnskapen sin. Kulturhistorie lærer deg at mange ting som vi regner som selvsagte, har vært helt annerledes før – og kan bli det igjen i framtida. 

Studieretningen hører til programmet

Religionshistorie og kulturhistorie (bachelor)

Hva kan du jobbe med?

  • bognerud-magnus-200x234 Fagkonsulent digital samlingsforvaltning 27. juni 2018 16:21

    Fagkunnskapen studiet har gitt meg er nyttig for å kunne forstå de ulike delene av kunst- og museumsfeltet, sier Magnus Bognerud. Han er museolog og jobber ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

  • dalbu-jeanne-200x274 Prosjektmedarbeider og museolog 27. juni 2018 16:20

    Praksis underveis i studiet gir verdifull innsikt i hvordan museene jobber med samlingsforvaltning, sier Jeanne Alicia Dalbu. Hun har en master i museologi og jobber ved Jærmuseet.

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?