Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Jobb og videre studier

Med en bachelor i kulturhistorie kvalifiserer du til en rekke jobber innen kultur- og museumssektoren. Gjennom studiet vil du få spesialisering innenfor temaer som kollektivt minne og fortellinger; kulturminnevern og materiell kultur; ritualer; kulturmøter og kulturell identitet og menneskers forhold til dyr og natur. Studiet gir relevant kompetanse for kommunikasjonsrådgivere, journalister, kultur- og organisasjonsarbeidere. Du vil også være spesielt kvalifisert til arbeid i museer og arkiv samt innen turisme og reiseliv, offentlige og private kulturinstitusjoner.

Hva gjør tidligere studenter?

  • bognerud-magnus-200x234 Fagkonsulent digital samlingsforvaltning

    Fagkunnskapen studiet har gitt meg er nyttig for å kunne forstå de ulike delene av kunst- og museumsfeltet, sier Magnus Bognerud. Han er museolog og jobber ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

  • dalbu-jeanne-200x274 Prosjektmedarbeider og museolog

    Praksis underveis i studiet gir verdifull innsikt i hvordan museene jobber med samlingsforvaltning, sier Jeanne Alicia Dalbu. Hun har en master i museologi og jobber ved Jærmuseet.

De viktigste bransjene


Smarte valg underveis i studiene

Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Vil du bli lærer?

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (regjeringen.no). Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.