Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Oppbygging og gjennomføring

Studieløpet består av til sammen 180 studiepoeng:

  • Fordypning i kulturhistorie, 80 studiepoeng
  • Støttegruppe, 40 studiepoeng
  • Frie emner, 40 studiepoeng
  • Exphil og Exfac, 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

Tabellen nedenfor er en anbefalt struktur for studieløpet. Det vil være mulig å legge opp ditt eget studieløp.

6. semester Frie emner Emne innenfor 80-gruppe – Kulturhistorie (80KULH2) (tar ikke opp nye studenter) KULH3001 – Bacheloroppgave i kulturhistorie
5. semester Utenlandsopphold
4. semester Emne fra støttegruppe Emne fra støttegruppe KULH2071 – Fortelling, tradisjon og kultur (nedlagt)
3. semester Emne fra støttegruppe Emne fra støttegruppe KULH2081 – Materiell kultur i en globalisert verden
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum Emne innenfor 80-gruppe – Kulturhistorie (80KULH2) (tar ikke opp nye studenter) KULH2001 – Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver
1. semester EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering Emne innenfor 80-gruppe – Kulturhistorie (80KULH2) (tar ikke opp nye studenter) KULH1001 – Europas kulturhistorie
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Vi anbefaler at du tar fjerde og/eller femte semester i utlandet.

Fordypning i kulturhistorie

Fordypningen på 80 studiepoeng bygger du opp med emner i kulturhistorie. Fordypningen består av noen obligatoriske emner og noen valgfrie emner, som du kan lese mer om i oversikten under:

Støttegruppe

Støttegruppen på 40 studiepoeng skal sikre faglig bredde i bachelorgraden. Du kan velge mellom mange ulike støttegrupper innen språk, humaniora eller samfunnsfag. Merk at du må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som er fastsatt for den aktuelle støttegruppen.

Studenter på kulturhistorie anbefales følgende 40-grupper:

40-gruppe - Engelsk språk 2 (40ENGS2)

40-gruppe - Tysk (40TYSK)

40-gruppe - Nordisk språk og litteratur (40NOR)

40-gruppe - Historie (40HISGENERELL) (tar ikke opp nye studenter)

40-gruppe - Nyere historie (40NYEREHISTORIE)

40-gruppe - Eldre historie (40ELDREHISTORIE)

40-gruppe - Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG)

40-gruppe - Medievitenskap (40MEDIEVIT1)

40-gruppe - Sosiologi (40-SOS2)

40-gruppe - Samfunnsgeografi (40-SGO)

Er du usikker på hvilken støttegruppe du vil velge? Kontakt Studiekonsulenten.

Frie emner

Vi anbefaler at du bruker frie emner til å ta et semester i utlandet. Du kan også velge inntil 40 frie studiepoeng blant alle bacheloremner ved UiO (merk at noen emner har forkunnskapskrav). Er du usikker på hvilke emner det er lurt å velge? Kontakt studiekonsulenten.

Exphil og exfac

EXPHIL03 – Examen philosophicum og EXFAC03 er obligatorisk i graden. Du kan selv velge hvilken Exfac du vil ta, men for studieretningen kulturhistorie anbefaler vi EXFAC03-HARK - Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Religions-og kulturhistorie

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. mai 2019 08:55