Hvorfor velge dette programmet?

Alt skjer et sted. Steder er forskjellige, men knyttet sammen på ulike måter, nære og fjerne. Hvorfor blomstrer storbyene mens bygda avfolkes? Kan miljøvennlig byutvikling føre til økte boligpriser? Hva er forholdet mellom klærne du kjøpte i går og arbeidsforhold i Kina? Og hva med elbilbatterier og gruvedrift i Afrika? Samfunnsgeografi er studiet for deg som ønsker å forstå det store bildet og engasjere deg i de utfordringene samfunnet står overfor.

Innhold i studiet

Samfunnsgeografi handler om forholdet mellom samfunn og naturmiljø, og hvordan sosiale, politiske og økonomiske prosesser kommer til uttrykk geografisk. Nettopp fordi steder er ulike, gir endringer i samfunnet og globalt forskjellig utslag på ulike steder. I samfunnsgeografi lærer du å forstå disse forskjellene og hvorfor de er viktige for dem det gjelder.

I samfunnsgeografi er vi opptatt av sosial og miljømessig bærekraft. Du lærer om byutvikling, globalisering, klimaendringer og demokratisering ut fra et bærekraftperspektiv. Gjennom gruppearbeid, ekskursjoner og engasjerende læringsformer får du øvet opp din evne til å se sammenhenger mellom det som skjer lokalt, nasjonalt og globalt.

Jobb og videre studier

Jobbmulighetene er mange. Samfunnsgeografenes evne til å gjenkjenne endringsprosesser og analysere forholdet mellom ulike nivåer er nyttig i mange sektorer. Du finner samfunnsgeografer i offentlig sektor, så vel som i næringslivet, frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsoppgavene spenner bredt og tidligere studenter jobber blant annet med by- og arealplanlegging, geografiske informasjonssystemer, miljøutredninger, bistandsprosjekter og undervisning.

Med en bachelorgrad i samfunnsgeografi kan du gå videre på masterstudier i geografi og samfunnsgeografi, i tillegg til en rekke tverrfaglige masterprogrammer i Norge og utlandet. Ved UiO kan du søke opptak i Master in Human Geography. Les mer om jobb og videre studier.

Finn din fremtid

Finn din fremtid består av seks karriereemner tilpasset ditt studieløp. Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Vi har derfor laget et løp for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis og tilrettelegge for gode valg senere. Gjennom dette skal du få innsikt i hvordan du kan starte prosessen med å se fremover. Du vil lære mer om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil også få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning videre.

Les mer om karriereemner

Studier i utlandet

Som student på bachelorprogrammet i samfunnsgeografi kan du studere et semester i utlandet. Det gir deg verdifull erfaring, både faglig og sosialt, også når det gjelder arbeidslivet. Samfunnsgeografi har utvekslingsavtaler med flere universiteter i Europa, Nord-Amerika og Afrika. På UiO finnes det utvekslingsavtaler med en rekke universiteter, deriblant flere som rangeres blant de beste i verden. Les mer om studieopphold i utlandet. Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Studentene i samfunnsgeografi er engasjerte og aktive i både studiene og samfunnet rundt oss.  Programmet arrangerer lærerike og morsomme ekskursjoner, mens studentenes programutvalg står for aktiviteter året rundt, inkludert årlig studietur til utlandet. Velferdsforeningen Terra, GIS-klubben og studentenes tidsskrift Samfunnsgeografen gir mye faglig og sosialt påfyll.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. juni 2022 10:48