Hvorfor velge dette programmet?

Tenker du globalt og handler lokalt? Samfunnsgeografi er studiet for deg som vil studere sammenhenger mellom det lokale og globale, og engasjere deg i de problemene våre samfunn står overfor.

Innhold i studiet

Samfunnsgeografi handler om hvordan de store globale spørsmålene henger sammen med situasjonen på de enkelte steder. Alle hendelser «finner sted», men steder er ulike. Derfor gir endringer i samfunnet eller globalt ulike utslag på ulike steder. Du vil forstå sammenhengen mellom klærne du kjøpte i forrige uke og arbeidsforhold i Kina.

Du lærer om byutvikling, globalisering, klimaendringer og demokratisering. Gjennom gruppearbeid, ekskursjoner og aktive læringsformer får du øvet opp din evne til kritisk og analytisk tenkning.

Studiet starter med en innføring i samfunnsgeografi, metode og skrivetrening for samfunnsgeografer. Deretter velger du mellom ulike temaområder å fordype deg i.

Jobb og videre studier

Jobbmulighetene er mange. Evne til å gjenkjenne endringsprosesser og analysere forholdet mellom ulike nivåer er nyttig i mange sektorer. Du finner samfunnsgeografer i kommuner, departementer, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og i næringslivet. Arbeidsoppgavene spenner derfor bredt. Tidligere studenter jobber med geografiske informasjonssystemer innenfor by- og arealplanlegging, miljøutredninger nasjonalt og globalt, bistandsprosjekter eller undervisning.

Med en bachelorgrad i samfunnsgeografi kan du gå videre med en Master in Human Geography, i tillegg til en rekke tverrfaglige masterprogrammer ved UiO. En mastergrad i samfunnsgeografi kvalifiserer videre til deltakelse i forskningsprosjekter og til doktorgradsstudier. Les mer om jobb og videre studier.

Studier i utlandet

På UiO finnes det utvekslingsavtaler med en rekke universiteter, deriblant flere som rangeres blant de beste i verden. Samfunnsgeografi har utvekslingsavtaler med flere universiteter i Afrika og Europa. Mange av studentene våre velger å ta ett eller flere semestre utenlands, og har stort utbytte av det. Les mer om studieopphold i utlandet. Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Samfunnsgeografi arrangerer lærerike og morsomme ekskursjoner. Studentenes programutvalg står for aktiviteter året rundt, inkludert årlig studietur til utlandet. Velferdsforeningen Terra, GIS-klubben og tidsskriftet Samfunnsgeografen gir mye faglig og sosialt påfyll.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. mars 2020 09:56