Studieløp for deg som begynte høst 2011-2017

6. semester SGO3090 – Bacheloroppgave Fordypningsemne 40-gruppe
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling
4. semester Fordypningsemne  Fordypningsemne 40-gruppe
3. semester Fordypningsemne 40-gruppe 40-gruppe
2. semester SGO1900 – Kvantitativ metode (videreført)  Fordypningsemne EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi SGO1003 – Skrivetrening i samfunnsgeografi SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Publisert 22. nov. 2021 10:23