Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet får du anledning til å fordype deg i et samfunnsgeografisk forskningstema og skrive en forskningsoppgave, eller en utredning. Du vil bli kjent med ulike oppgavetyper og få veiledning i arbeidet med din egen oppgave. Målet er at du skal lære å utforme en avgrenset problemstilling, dra nytte av litteratur og data, og presentere en analyse.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

  • Ha innsikt i hvordan en selvstendig analyse av et faglig problem gjennomføres.
  • Ha innsikt i hva vitenskapelig forfatterskap innebærer.

Ferdigheter

Du skal:

  • Kunne utvikle egen problemstilling og behandle materialet i lys av pensum og undervisning i andre samfunnsgeografiske emner på 3000-nivå.
  • Kunne sammenfatte en analyse eller drøfting og presentere en konklusjon.

Generell kompetanse

Du skal:

  • Kunne skrive selvstendig og med høyt presisjonsnivå.
  • Kunne skille mellom kunnskap og meninger.
  • Kunne reflektere over vitenskapelige idealer som åpenhet, presisjon, etterrettelighet.
  • Kunne grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves at studenten tar et tematisk emne på 3000-nivå i samfunnsgeografi (SGO3200 – Innovation in Sustainability Transitions and Transformations, SGO3300 – Sør i en globaliserende verden eller SGO3500 – Byers struktur og utvikling) før eller samtidig med SGO3090 – Bacheloroppgave.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminar og individuell veiledning omkring arbeidet med bacheloroppgaven. Det er obligatorisk oppmøte på seminarene som krav for å få gå opp til eksamen.

Bestått krav til oppmøte vil være gyldig så lenge emnet tilbys.

Eksamen

Individuell bacheloroppgave over selvvalgt tema.

Oppgaven skal være på maksimum 8000 ord, ekskludert forside og referanseliste.

Sensorveiledning

Kildehenvisning
Her finner du referanseguide

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan skrive bacheloroppgaven på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Klage på karakter

Klage på formelle feil ved eksamen

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis du ikke lenger har studierett på programmet kan du ikke melde deg til ny eksamen i emnet i Studentweb. Du kan søke om å levere ny eksamen dersom du har strøket eller ønsker å forbedre karakteren din.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info