Periodiske emneevalueringer ved Økonomisk institutt

Periodiske emneevalueringer ved Økonomisk institutt

ECON1410 - Internasjonal økonomi (vår 2007)

ECON1410 - Internasjonal økonomi (vår 2010)

ECON1500 - Innføring i samfunnsøkonomi for realister (vår 2010)

ECON1710 - Demografi - grunnemne (høst 2007)

ECON1730 - Befolkning og velferd (høst 2009)

ECON1810 - Organisasjon, strategi og ledelse (vår 2009)

ECON1910 - Poverty and distribution in developing countries (vår 2007)

ECON2130 - Statistikk 1 (vår 2008)

ECON2200 - Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (vår 2009)

ECON2310 - Makroøkonomisk analyse (høst 2008)

ECON3010 - Anvendt økonomisk analyse (vår 2010)

ECON3120/4120 - Mathematics 2: Calculus and linear algebra (vår 2007)

ECON3270/4270 - Distributive Justice (høst 2009)

ECON3410/4410 - Introductory dynamic macroeconomics (høst 2008)

ECON3610/4610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (høst 2007)

ECON3710/4710 - Demography of developing countries (vår 2009)

ECON3730 Lønnsfastsettelse og arbeidsmarked (vår 2010)

ECON3910 - Innføring i miljøøkonomi (vår 2008)

ECON3910 - Innføring i miljøøkonomi (vår 2010)

ECON4130 - Statistics 2 (høst 2009)

ECON4135 - Applied statistics and econometrics (høst 2009)

ECON4160 - Econometrics - Modeling and systems estimation (vår2007)

ECON4260 -  Behavioral Economics (høst 2009)

ECON4325 - Monetary Policy and Business Fluctuations (vår 2009)

ECON4335 - The Economics of Banking (vår 2010)

ECON4510 - Finance Theory (høst 2009)

ECON4620 - Public Economics (høst 2008)

ECON4820 - Strategic Competition (vår 2010)

ECON4921 - Institutions and Economic Systems (høst 2009)

ECON4925 - Resource economics (høst 2008)

ECON5103 - Advanced Econometrics - Panel Data (vår 2010)

ECON5200 - Advanced Microeconomics (høst 2009)

ECON5300 - Advanced Macroeconomic Theory (høst 2009)

Publisert 1. des. 2015 13:42 - Sist endret 1. des. 2015 13:42