Jobb og videre studier

Årsenheten i samfunnsøkonomi er aktuell for deg som ønsker å få en grunnleggende kompetanse i samfunnsøkonomi. Samfunnsøkonomi gir grunnlag for arbeid innen:

 • Finans og bank
 • Konsulent og forretningsutvikling
 • Offentlig tjenester og forvaltning
 • Undervisning
 • Forskning
 • Kommunikasjon og media
 • Organisasjon og personal
 • Ideelle organisasjoner
 • Starte egen bedrift

Årsenheten er ikke en selvstendig grad, men kan brukes som en del av en bachelorgrad i samfunnsøkonomi eller den femårige graden i økonomisk analyse. Årsenheten lar seg kombinere med andre utdanninger og kan gi undervisningskompetanse i samfunnsøkonomi.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

 • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
 • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 4. sep. 2017 13:09 - Sist endret 17. okt. 2017 15:19