Samfunnsøkonomi (bachelor)

Dette er studiet for deg som vil forstå samspillet mellom økonomi og andre samfunnskrefter. Samfunnsøkonomi kan for eksempel forklare den globale finanskrisen og hvordan denne påvirker din egen hverdag. Du vil kunne forstå utviklingen av de norske boligprisene, og samtidig bidra i debatten om hvorfor noen land er rike, mens andre er fattige.

Hva kan du jobbe med?

  • aanstad2 Controller i Kommunalbanken 6. jun. 2012 10:00

    Anna Aanstad utarbeider blant annet rapporter om valutarisiko og analyse i jobben sin. Det er en spennende stilling med muligheter for utvikling.

  • hogetveit Kommunikasjonsrådgiver 6. jun. 2012 10:00

    I jobben Håkon Høgetveit har i Geelmuyden.Kiese må han kommunisere faget sitt til selskapets oppdragsgivere på en forståelig måte. Deltidsjobben som journalist var viktig for ansettelsen.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Alle har noe stort i seg