Samfunnsøkonomi (bachelor)

Dette er studiet for deg som vil forstå samspillet mellom økonomi og andre samfunnskrefter. Samfunnsøkonomi kan for eksempel forklare den globale finanskrisen og hvordan denne påvirker din egen hverdag. Du vil kunne forstå utviklingen av de norske boligprisene, og samtidig bidra i debatten om hvorfor noen land er rike, mens andre er fattige.

Hva kan du jobbe med?

  • aanstad2 Controller i Kommunalbanken

    Anna Aanstad utarbeider blant annet rapporter om valutarisiko og analyse i jobben sin. Det er en spennende stilling med muligheter for utvikling.

  • hogetveit Kommunikasjonsrådgiver

    Håkon Høgetveit er kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Følg ØI på Facebook