Samfunnsøkonomi (bachelor)

Dette er studiet for deg som vil forstå samspillet mellom økonomi og andre samfunnskrefter. Samfunnsøkonomi kan for eksempel forklare den globale finanskrisen og hvordan denne påvirker din egen hverdag. Du vil kunne forstå utviklingen av de norske boligprisene, og samtidig bidra i debatten om hvorfor noen land er rike, mens andre er fattige.

Hva kan du jobbe med?

  • aanstad2 Controller i Kommunalbanken 6. juni 2012 10:00

    Anna Aanstad utarbeider blant annet rapporter om valutarisiko og analyse i jobben sin. Det er en spennende stilling med muligheter for utvikling.

  • haugsethognorum3 Journalister 6. juni 2012 10:00

    Jørgen N. Haugseth og Hallvard B. Norum jobber som journalister i NRK og NTB. Utdanningen i samfunnsøkonomi har gitt dem god faglig tyngde i møte med sine intervjuobjekter.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Alle har noe stort i seg