Hvorfor velge dette programmet?

Er du nysgjerrig på mennesker, kultur og språk? Har du lyst til å lære om hvordan vi kommuniserer og lever sammen i små og store samfunn over hele verden? Da er sosialantropologi noe for deg!

Sosialantropologi handler om å observere og sammenligne kulturer og samfunn. Du lærer om hvordan og hvorfor menneskene fungerer sammen, enten det er snakk om en gruppe ungdommer i Paris, beboere i en landsby i Peru eller medlemmer av et politisk parti i Storbritannia. Gjennom studiet får du kunnskap som hjelper deg å forstå hvorfor andre mennesker tenker og handler som de gjør.

Hva er forskjellen på sosiologi og sosialantropologi?

Fagene sosiologi og sosialantropologi har en del til felles. Begge er fag som hjelper deg til å forstå mer av samfunnet rundt deg. Fagene skiller seg ved hvilke spørsmål de stiller, hvordan de innhenter kunnskap om samfunnet og hvilken faglitteratur som benyttes.

Sosialantropologi

Sosialantropologi studerer de sosiale og kulturelle sidene ved mennesket. Sosialantropologi er opptatt av hvordan kultur former samfunnet. Spørsmål som sosialantropologer er opptatt er hva det vil det si å være menneske og hvordan oppfører mennesket seg og hvorfor. Det kan være hvordan enkeltpersoner påvirkes av, for eksempel innvandring eller klimaendringer, og hvilke konsekvenser det har. Faget studere samfunn uansett hvor de befinner seg i verden, både i Norge og andre deler av verden. Fokuset er ofte på hvordan enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn påvirkes av samfunnet og sosiale trender.

Sosiologi

Sosiologi ønsker å forstå hvordan samfunnet former mennesker og hvordan mennesker påvirker samfunnet. Sosiologi er opptatt av dagsaktuelle samfunnsspørsmål som innvandring, arbeidsliv, sosial ulikhet, kriminalitet, likestilling og familierelasjoner. Eksempel på spørsmål som stilles hvordan påvirker familiebakgrunn, kjønn og oppvekstmiljø folks muligheter i livet? Hva knytter mennesker og grupper sammen i en tid med raske endringer, globalisering og migrasjon? Fokuset er ofte på makt og ulikhet, og sosiologer stiller kritiske spørsmål ved etablerte tatt-for-gittheter.

Metode for å innhente kunnskap

Sosiologien innhenter kunnskap ved hjelp av mange ulike metoder. Du lærer om både statistikk, intervjuer og tekstanalyse. Sosiologer kan dermed kombinere ulike typer data til å avdekke sammenhenger i samfunnet. Sosialantropologien innhenter ofte kunnskap ved intervju og at forskeren tilbringer tid i det miljøet som studeres. Det gjør at antropologer kan oppdage sider ved kulturen og samfunnet som er utilgjengelig for de som benytter andre metoder. De kan også avdekke forskjellen mellom hva folk sier og det de faktisk gjør.

Hvorfor valgte Ida Ufoma sosialantropologi?

Høyt rangert fagmiljø

På de store universitetsrangeringene blir UiO plassert som nummer én i Norge. Når det kommer til faglige utmerkelser og kvaliteten på undervisning, innehar instituttet en framragende posisjon i internasjonal sammenheng, med en 29. plass over de beste antropologiske instituttene i verden (QS-ranking). Sosialantropologi er i samme undersøkelse rangert høyest av enkeltfag ved Universitetet i Oslo.

Du får lære av de beste

Utdanningene ved UiO er tett koblet til forskningen. Som student får du møte dyktige forskere med den nyeste kunnskapen presentert direkte fra fagmiljøene. Professoren du treffer på campus om dagen kan være å se som ekspertkommentator i nyhetsstudio om kvelden, som spaltist i en avis, eller som forfatter av lærebøkene dine og andres.

Finn din fremtid

Finn din fremtid består av seks karriereemner tilpasset ditt studieløp. Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Vi har derfor laget et løp for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis og tilrettelegge for gode valg senere. Gjennom dette skal du få innsikt i hvordan du kan starte prosessen med å se fremover. Du vil lære mer om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil også få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning videre.

Les mer om karriereemner

Fornøyde studenter

Sosialantropologistudentene ved UiO er svært tilfreds med studieprogrammet, og gir programmet karakter 4.3 av 5 i Studiebarometeret. 

Oslo som studentby

Oslo har flere studenter enn noen andre byer i Norge. Den korte avstanden mellom by, fjord, fjell og mark gjør Oslo til en helt spesiell studentby. Hit strømmer studenter fra hele landet, og hele tre av fire studenter i Oslo kommer utenbys fra. De største arbeidsgiverne og institusjonene i samfunnet holder til her, og det gir deg som student en unik mulighet til å knytte kontakt med arbeidslivet under studietiden. Oslo har også et yrende kulturliv som passer alle lommebøker og stemninger. Milevis med skiløyper i skogen, ferger til øyene og sykkelvei fra øst til vest gjør Oslo til en by for deg som liker å være utendørs.