Hvorfor velge dette programmet?

Er du nysgjerrig på mennesker, kultur og språk? Har du lyst til å lære om hvordan vi kommuniserer og lever sammen i små og store samfunn over hele verden? Da er sosialantropologi noe for deg!

Innhold i studiet

Sosialantropologi handler om å observere og sammenligne kulturer og samfunn. Du lærer om hvordan og hvorfor menneskene fungerer sammen, enten det er snakk om en gruppe ungdommer i Paris, beboere i en landsby i Peru eller medlemmer av et politisk parti i Storbritannia. Gjennom studiet får du kunnskap som hjelper deg å forstå hvorfor andre mennesker tenker og handler som de gjør.

Studiet inneholder mange temaer, blant annet sosial ulikhet, politikk, globalisering, kjønn- og slektskapsrelasjoner, religion, etnisitet og identitet. Du velger selv fordypning og kan dra på utveksling.

Jobb og videre studier

Studiet gir kunnskap om hvordan mennesker kommuniserer, handler og fungerer sammen. Dette er nyttig i mange ulike jobber. Du kan for eksempel jobbe med flyktninger og integrering i kommuner og på asylmottak. Andre antropologer jobber i ideelle organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Leger uten grenser og Røde Kors. Barnevernet, skolen, departementene og større bedrifter er også aktuelle arbeidsplasser.

Med en bachelorgrad i sosialantropologi kan du søke opptak til master i sosialantropologi, samt en rekke tverrfaglige masterstudier i inn- og utland. Les mer om jobb og videre studier.

Studiemiljø

Sosialantropologi er kjent for å ha et godt samhold blant studentene. I det første semesteret arrangeres en hyttetur for alle nye studenter. Mange studenter er aktive i foreningen Sosanterne og magasinet Antropress.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. mai 2018 13:17