Hvorfor velge dette programmet?

Er du nysgjerrig på mennesker, kultur og språk? Har du lyst til å lære om hvordan vi kommuniserer og lever sammen i små og store samfunn over hele verden? Da er sosialantropologi noe for deg!

Innhold i studiet

Sosialantropologi handler om å observere og sammenligne kulturer og samfunn. Du lærer om hvordan og hvorfor menneskene fungerer sammen, enten det er snakk om en gruppe ungdommer i Paris, beboere i en landsby i Peru eller medlemmer av et politisk parti i Storbritannia. Gjennom studiet får du kunnskap som hjelper deg å forstå hvorfor andre mennesker tenker og handler som de gjør.

Studiet inneholder mange temaer, blant annet sosial ulikhet, politikk, globalisering, kjønn- og slektskapsrelasjoner, religion, etnisitet og identitet. Du velger selv fordypning og kan dra på utveksling.

Hva er forskjellen på sosiologi og sosialantropologi?

Fagene sosiologi og sosialantropologi har en del til felles. Begge er fag som hjelper deg til å forstå mer av samfunnet rundt deg. Fagene skiller seg ved hvilke spørsmål de stiller, hvordan de innhenter kunnskap om samfunnet og hvilken faglitteratur som benyttes.

Sosialantropologi

Sosialantropologi studerer de sosiale og kulturelle sidene ved mennesket. Sosialantropologi er opptatt av hvordan kultur former samfunnet. Spørsmål som sosialantropologer er opptatt er hva det vil det si å være menneske og hvordan oppfører mennesket seg og hvorfor. Det kan være hvordan enkeltpersoner påvirkes av, for eksempel innvandring eller klimaendringer, og hvilke konsekvenser det har. Faget studere samfunn uansett hvor de befinner seg i verden, både i Norge og andre deler av verden. Fokuset er ofte på hvordan enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn påvirkes av samfunnet og sosiale trender.

Sosiologi

Sosiologi ønsker å forstå hvordan samfunnet former mennesker og hvordan mennesker påvirker samfunnet. Sosiologi er opptatt av dagsaktuelle samfunnsspørsmål som innvandring, arbeidsliv, sosial ulikhet, kriminalitet, likestilling og familierelasjoner. Eksempel på spørsmål som stilles hvordan påvirker familiebakgrunn, kjønn og oppvekstmiljø folks muligheter i livet? Hva knytter mennesker og grupper sammen i en tid med raske endringer, globalisering og migrasjon? Fokuset er ofte på makt og ulikhet, og sosiologer stiller kritiske spørsmål ved etablerte tatt-for-gittheter.

Metode for å innhente kunnskap

Sosiologien innhenter kunnskap ved hjelp av mange ulike metoder. Du lærer om både statistikk, intervjuer og tekstanalyse. Sosiologer kan dermed kombinere ulike typer data til å avdekke sammenhenger i samfunnet. Sosialantropologien innhenter ofte kunnskap ved intervju og at forskeren tilbringer tid i det miljøet som studeres. Det gjør at antropologer kan oppdage sider ved kulturen og samfunnet som er utilgjengelig for de som benytter andre metoder. De kan også avdekke forskjellen mellom hva folk sier og det de faktisk gjør.

Jobb og videre studier

Studiet gir kunnskap om hvordan mennesker kommuniserer, handler og fungerer sammen. Dette er nyttig i mange ulike jobber. Du kan for eksempel jobbe med flyktninger og integrering i kommuner og på asylmottak. Andre antropologer jobber i ideelle organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Leger uten grenser og Røde Kors. Barnevernet, skolen, departementene og større bedrifter er også aktuelle arbeidsplasser.

Med en bachelorgrad i sosialantropologi kan du søke opptak til master i sosialantropologi, samt en rekke tverrfaglige masterstudier i inn- og utland. Les mer om jobb og videre studier.

Studiemiljø

Sosialantropologi er kjent for å ha et godt samhold blant studentene. I det første semesteret arrangeres en hyttetur for alle nye studenter. Mange studenter er aktive i foreningen Sosanterne og magasinet Antropress.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. mai 2020 10:59