Studieopphold i utlandet

Som student på bachelorprogrammet i sosialantropologi kan du søke om plass på mange utvekslingsavtaler med læresteder over hele verden. Benytt deg av disse avtalene!

Når kan jeg dra?

Sosialantropologisk institutt (SAI) anbefaler at du drar ut i det 5. semesteret av bachelorgraden.

Hvor kan jeg dra?

Både UiO sentralt, fakultetene og instituttene har utvekslingsavtaler du kan søke på som student ved UiO. Studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi prioriteres på instituttets egne avtaler. Studenter ved SV-fakultetet prioriteres på SV-fakultetets avtaler. Les mer om betingelser under hver enkelt avtale. Knappen nederst på siden tar deg til oversikt over alle utenlandske læresteder Universitetet i Oslo har avtale med.

SAIs avtaler

Emnevalg og godkjenning

Planlegg og strukturer studieløpet ditt slik at du får passet inn et semester med 30 studiepoeng i utlandet.

Frie emner i utlandet

Vi anbefaler at du lar emner fra utlandet fylle de frie emnene i bachelorgraden din. Skal du kun avlegge frie emner, trenger du ikke søke om forhåndsgodkjenning. Du må selv passe på at emner du tar i utlandet ikke overlapper faglig med emner du allerede har tatt eller senere skal ta i din bachelorgrad ved UiO.

Obligatoriske emner i utlandet

Hvis du kun har 20 studiepoeng frie emner i studieløpet ditt kan du søke om godkjenning av et emne som fordypningen i sosialantropologi eller som del av 40-gruppen. Kontakt SV-infosenter for å booke time med studiekonsulent ved Sosialantropologisk institutt (SAI). Slik kan du få veiledning til å velge de utenlandsemnene som har størst mulighet for å bli godkjent inn i bachelorgraden din.

Skal du avlegge ett eller flere emner i utlandet som erstatning for et emne som er obligatorisk i studieprogrammet, trenger du en faglig vurdering fra UiO og må søke om forhåndsgodkjenning. Emnebeskrivelse og pensumliste over emnet du ønsker å ta i utlandet må da sendes med søknad om forhåndsgodkjenning.

Les mer om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning.

Les informasjon om emnevalg og emner på websiden for den utvekslingsavtalen du er interessert i og på websidene til universitetet du ønsker å reise til.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 3. mai 2013 11:07 - Sist endret 19. mars 2020 11:03