Jobb og videre studier

Bildet kan inneholde: mennesker, begivenhet, mote, moro, gatemote.

Hva gjør tidligere bachelorstudenter ved SAI?


Tidligere studenter jobber blant annet med integrering, velferd, miljø, kommunikasjon & PR, journalistikk, forskning, undervisning, organisasjonsutvikling, bistand og utvikling. Typiske arbeidsplasser er departement og direktorat, flyktningmottak, kommune, konsulent-firma, Røde Kors, IMDI, Regnskogfondet, NORAD og FN. 

AI Policy and Ethics

Alex jobber med politikk og etikk tilknyttet kunstig intelligens

Seniorforsker

Mikkel er Seniorforsker ved CICERO senter for klimaforskning.

Koordinator

Eva er koordinator for verve-konsulenter i Leger uten grenser.

Analytiker

Håvard jobber for konsulentfirmaet SIGNAL. 

Lærer

Assad Nasir er lærer på Mailand videregående skole.

Gründer

Saad startet bedrift som hjelper flyktningefamilier.

Hvordan kapre drømmejobben?


Hva slags jobb du får, vil blant annet avhenge av hvilke interesser du har, hva du har valgt som spesialisering under studiene, arbeidserfaring og annen kompetanse og erfaring du har skaffet deg i og utenfor studiene.
Under studiene vil du få tilbud om karrierekurs og mulighet til å delta på Karrieresenterets aktiviteter. Studieveilederne ved SAI hjelper deg gjerne med å planlegge og skreddersy utdanningen din etter dine interesser og behov.

Studere videre?


Med mastergrad får du styrket dine analytiske og metodiske evner. Du får da enda flere jobbmuligheter, blant annet innen forskning og andre stillinger som krever mer spesialisering. Avhengig av fordypningen din kan du søke opptak til mastergrader i Norge og utlandet.

Ved UiO kan du søke følgende mastergrader:


 

Vil du bli lærer?