Oppbygging og gjennomføring

Programmet består av:

  • Ex.phil. og ex.fac. (20 studiepoeng)
  • 100 studiepoeng i sosialantropologi (100-gruppe)
  • 40 studiepoeng innenfor et annet fagområde (40-gruppe)
  • 20 studiepoeng fritt valgte emner

Anbefalt studieløp

6. semester SOSANT3090 – Bacheloressay 40-gruppe 40-gruppe
5. semester Frie emner / utveksling Frie emner / utveksling Valgfritt SOSANT-emne på 2000-nivå / utveksling
4. semester SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology Valgfritt SOSANT-emne på 2000-nivå 40-gruppe
3. semester SOSANT1300 – Economic anthropology SOSANT1400 – Antropologi og religion 40-gruppe
2. semester SOSANT1090 – Antropologiens historie SOSANT1200 – Politisk antropologi
1. semester SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi SOSANT1050 – Etnografisk metode EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning (100 studiepoeng)

Alle skal ta disse 8 emnene:

I tillegg skal du velge to SOSANT-emner på 2000-nivå:

Regional etnografi (SOSANT21XX)

Hvert semester gis det et emne i regional etnografi. Disse emnene vil ta for seg forskjellige regioner. De neste semestrene vil følgende emner gis:

40-gruppe (40 studiepoeng)

Frie emner (20 studiepoeng)

Du velger 20 studiepoeng blant alle emner ved UiO. Se alle emner ved UiO. Om du ønsker kan du ta flere fordypningskurs i sosialantropologi som frie emner.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Utveksling

Hvis du vil ta et semester i utlandet anbefaler vi å bruke 20 SP 'Frie emner', pluss 10 SP 'Valgfritt SOSANT-emne på 2000-nivå'. Les mer om studieopphold i utlandet som del av graden.

Se oppbygningen for deg som begynte:

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i sosialantropologi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 28. mai 2015 15:56 - Sist endret 15. nov. 2021 13:36