Studieopphold i utlandet

Som student på bachelorprogrammet i sosialantropologi kan du søke om plass på mange utvekslingsavtaler med læresteder over hele verden. Benytt deg av disse avtalene!

Bildet kan inneholde: himmel, bygning, sky, skyskraper, infrastruktur.

Når kan jeg dra?

Sosialantropologisk institutt (SAI) anbefaler at du drar ut i det 5. semesteret av bachelorgraden.

Hvor kan jeg dra?

Både UiO sentralt, fakultetene og instituttene har utvekslingsavtaler du kan søke på som student ved UiO. Studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi prioriteres på instituttets egne avtaler. Studenter ved SV-fakultetet prioriteres på SV-fakultetets avtaler. Les mer om betingelser under hver enkelt avtale.

Tidligere bachelorstudenter i sosialantropologi har blant annet reist til Australia, Grønland, Skottland, USA, Frankrike, Tsjekkia, Spania.

Hva med ett semester i Nederland? Maastricht University er det yngste universitetet i Nederland og har en internasjonal profil. Er du på jakt et inspirerende og lærerikt semester i hjertet av Europa, er Maastricht stedet for deg. SV-fakultetet har avtale med Maastrich University.

Emnevalg og godkjenning

Planlegg og strukturer studieløpet ditt slik at du får passet inn et semester med 30 studiepoeng i utlandet.

Frie emner i utlandet

Vi anbefaler at du lar emner fra utlandet fylle de frie emnene i bachelorgraden din. Skal du kun avlegge frie emner, trenger du ikke søke om forhåndsgodkjenning. Du må selv passe på at emner du tar i utlandet ikke overlapper faglig med emner du allerede har tatt eller senere skal ta i din bachelorgrad ved UiO.

Obligatoriske emner i utlandet

Hvis du kun har 20 studiepoeng frie emner i studieløpet ditt kan du søke om godkjenning av et emne som fordypningen i sosialantropologi eller som del av 40-gruppen. Kontakt SV-infosenter for å booke time med studiekonsulent ved Sosialantropologisk institutt (SAI). Slik kan du få veiledning til å velge de utenlandsemnene som har størst mulighet for å bli godkjent inn i bachelorgraden din.

Skal du avlegge ett eller flere emner i utlandet som erstatning for et emne som er obligatorisk i studieprogrammet, trenger du en faglig vurdering fra UiO og må søke om forhåndsgodkjenning. Emnebeskrivelse og pensumliste over emnet du ønsker å ta i utlandet må da sendes med søknad om forhåndsgodkjenning.

Les mer om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning.

Les informasjon om emnevalg og emner på websiden for den utvekslingsavtalen du er interessert i og på websidene til universitetet du ønsker å reise til.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 3. mai 2013 11:07 - Sist endret 22. nov. 2022 14:37